CDA

CDA-leider wil Nationale Veiligheidsraad

Het CDA wil een Nationale Veiligheidsraad (NVR), die als onderraad van de ministerraad richtlijnen uitgeeft en besluiten neemt. Deelnemers zijn de minister van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, Defensie, Justitie, Economische Zaken en Financiën. Een (kleine) staf van de Nationale Veiligheidsraad treedt op als stuurgroep en staat onder leiding van de Nationale Veiligheidsadviseur.

"De NVR geeft richtlijnen aan die groepen of organisaties binnen en buiten de overheid die uitvoering geven aan een bepaald onderdeel van het veiligheidsbeleid. Het zijn gedachten die eerder zijn uitgewerkt in een rapport van de CDA-commissie Buitenland, onder leiding van oud-staatssecretaris Frinking, ze zijn nu zeer actueel", aldus CDA-leider Jaap de Hoop Scheffer tijdens zijn "eerste termijn" van de Algemene Politieke Beschouwingen.

CDA wil ook debat over invoering algemene identificatieplicht De Hoop Scheffer vervolgde: "Nodig is ook het moeilijke debat naar het zoeken van een nieuwe balans tussen de noodzaak tot bescherming van onze democratie en rechtsstaat tegen terrorisme en de privacy van de burger. Naar CDA opvatting dient de discussie over de invoering van een algemene identificatieplicht, een oude CDA wens te worden heropend en zullen we scherper dan tot nu toezicht moeten houden op diegenen die de asielprocedure gebruiken misbruiken voor verkeerde activiteiten in ons land."

Terreurdaden mogen niet leiden tot botsing tussen beschavingen "Ook in onze eigen Nederlandse samenleving laten de aanslagen in de VS diepe sporen na. Dit zijn momenten waarop wij gezamenlijk inhoud moeten geven aan het begrip "multicultureel" en dat ook moeten verdedigen. Ik bedoel daarmee dat wij een duidelijk onderscheid dienen te maken tussen de overgrote meerderheid van de moslims in Nederland en hun organisaties die evenzeer als wij geschokt en verbijsterd zijn door de terreuraanslagen die afgelopen week in New York en Washington zijn gepleegd en de enkelingen die zouden menen dat onder de vlag van de Islam een goede daad is verricht. De woorden die in de herdenkingsdienst vanuit de Islamitische gemeenschap zijn geuit zijn waardevol en moeten ook hoorbaar zijn voor de mensen die nu ten onrechte generaliseren. Terreurdaden mogen niet leiden tot een clash tussen beschavingen, religies en bevolkingsgroepen. De aanslag in de VS is een mede een aanslag op de vrijheid van godsdienst die in een democratie behoort te zijn gegarandeerd en dus ook een aanslag op de Islam, zo hoorde ik treffend verwoord door een vertegenwoordiger van een Islamitische organisatie in Nederland", aldus Jaap de Hoop Scheffer.

De hele bijdrage van Jaap de Hoop Scheffer kunt u downloaden door in de rechtermarge op het diskette-icoontje te klikken.

Deel: ' De Hoop Scheffer wil Nationale Veiligheidsraad '
Lees ook