Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 18 februari 1999

DIENSTEN EN VOORZIENINGEN Benoemingsbericht

PROF. DR. S.J. DE JONG BENOEMD TOT HOOGLERAAR EXPERIMENTELE NATUURKUNDE

Met ingang van 1 november 1998 is prof. dr. S.J. de Jong benoemd tot hoogleraar in de 'Experimentele Natuurkunde' aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN).

De heer De Jong (geboren in 1963) studeerde Natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij behaalde in 1984 cum laude zijn kandidaatsexamen en in 1986, eveneens cum laude, zijn doctoraalexamen. In de periode 1986-1990 verrichtte hij zijn promotieonderzoek bij het NIKHEF-H te Amsterdam, waar hij in 1990 promoveerde op het proefschrift: 'The Zeus Second Level Calorimeter Trigger: Physics Simulation, Design and Implementation'.

Prof. De Jong was vanaf 1990 werkzaam bij het CERN te Genève, onder andere gestationeerd vanuit de Universiteit van Londen en de Universiteit van Indiana te Bloomington, USA.

Zijn onderzoeks- en werkgebied betreft de experimentele fysica van elementaire deeltjes. Verschillende van de door hem ontwikkelde experimentele, analyse- en interpretatietechnieken worden binnen dit vakgebied algemeen toegepast. Prof. De Jong zal zich aan de KUN onder meer gaan bezighouden met onderzoek naar de structuur van het vacuüm.

Deel: ' De Jong hoogleraar Experimentele Natuurkunde KUN '
Lees ook