Ingezonden persbericht


P E R S B E R I C H T

Heeswijk-Dinther, 15 juni 2011

De KiLSDONKSE MOLEN

een uniek monument aan de Brabantse AA!

Onder deze titel sluit Stichting De Kilsdonkse Molen in Heeswijk-Dinther de restauratieperiode af met twee activiteiten:


* presentatie van het boek over de molen op 28 juni


* grote expositie in het raadhuis van Dinther van 28 juni tot en met 10 juli.

Op vele terreinen is de Kilsdonkse Molen te Dinther een bijzonder project. Het betreft een unieke watervluchtmolen. In combinatie met de grote watergedreven oliemolen is hij zelfs uitzonderlijk op Europese schaal. De twee watermolens zijn de enige overgebleven exemplaren aan de rivier de Aa en de eeuwenlange geschiedenis is erg interessant en zegt veel over de leefwijze van de Brabander in vroeger jaren. De wijze waarop in samenwerking met veel partijen de restauratie tot stand is gebracht en het behoud wordt veiliggesteld ontmoet veel waardering, zoals de verkiezing tot winnaar van de Brabantse Cultuurprijs 2011.Al deze bijzondere aspecten hebben geleid tot de samenstelling van het boek 'De Kilsdonkse Molen, een uniek monument aan de Brabantse Aa'.

Presentatie van het boek.

Het boek ' De Kilsdonkse Molen, een uniek monument aan de Brabantse Aa', wordt uitgebracht door Uitgeverij Waanders in Zwolle. Onder eindredactie van Leo Endedijk, directeur van vereniging De Hollandsche Molen, is het boek tot stand gekomen met medewerking van o.a. historica Ester Vink, molendeskundige Paul Groen en waterstaatkundige Hans Steenbakkers. De geschiedenis, de bijzondere technische details, de relatie met de rivier, de restauratieaanpak en de toekomst van deze unieke molen worden uitgebreid beschreven. Gellustreerd met foto's, tekeningen en kaarten uit het verleden en prachtige sfeer- en detailfoto's van fotograaf Wim Roefs uit Loosbroek.

Dit boek wordt op 28 juni in de oliemolen gepresenteerd en aangeboden aan de vertegenwoordigers van de samenwerkende partners, t.w. Gerard Daandels, als voorzitter van de Reconstructiecommissie in de provincie Noord-Brabant, Jan Keijzers, lid van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Aa en Maas en Ad Donkers, wethouder van de gemeente Bernheze.

Vanaf 28 juni is het boek verkrijgbaar in alle boekwinkels in Nederland en natuurlijk in het bezoekerscentrum van de Kilsdonkse Molen. De prijs bedraagt 29,95.

Grote expositie in het raadhuis van Dinther.

Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek 'De Kilsdonkse Molen, een uniek monument aan de Brabantse Aa', is in het oude raadhuis van Dinther een prachtige expositie ingericht. Naast de vele foto's, tekeningen en kaarten uit het verleden van de molen zijn foto's te zien van het restauratieproces en wordt de jongste geschiedenis van de molenaarsfamilie Potters belicht. Maar vooral de door Wim Roefs gemaakte sfeerfoto's van de molen gedurende alle jaargetijden, worden in groot formaat getoond en zullen veel indruk maken.

Een andere bijzonderheid is de presentatie van een volledig functionerend schaalmodel van de Kilsdonkse Molen. Schijndelaar Fred Doreleijers heeft de restauratie van de molen van week tot week gevolgd en deze tot in de kleinste details zichtbaar gemaakt. Het heeft hem 4000 uren gekost maar het resultaat is een verbluffend nauwkeurig model van de watervluchtmolen en de oliemolen in een verhouding van 90x60x145 cm. Vooral het productieproces in de oliemolen is helemaal te zien.

Ook kunt kennismaken met de maquette van de bij de molen te bouwen bezoekerscentrum en molenaarswoning, zodat u ook inzicht krijgt in de toekomstige ontwikkelingen. Uiteraard is het boek eveneens te koop.

De expositie is gratis toegankelijk van 28 juni tot en met 10 juli, van 13.00 tot 17.00 uur.

E I N D E P E R S B E R I C H T

Deel: ' De Kilsdonkse Molen in Heeswijk-Dinther aluit restauratieperiode af '
Lees ook