De kleine leugentjes van staatssecretaris Dijksma


Positieflijst zoogdieren volledig in strijd met de Europese regelgeving

BARNEVELD, 20130703 -- Het Europese Hof heeft in haar Andibel-arrest vastgesteld dat een nationale overheid een diersoort slechts mag weigeren op de Positieflijst, nadat is aangetoond dat het houden van die soort risico’s oplevert voor het welzijn van die soort, voor de gezondheid van mens of dier of voor het milieu. De Tweede Kamer wilde een korte Positieflijst en dus zette het ministerie alle boerenslimheid in om dat voor elkaar te krijgen. Het is het verhaal van een staatssecretaris die de Tweede Kamer wil behagen, daar valse verwachtingen wekt en de burgers probeert te foppen. Dat wordt dus een klus voor de bestuursrechter.

Nadat de Belgische regering in 2002 een Positieflijst voor zoogdieren probeerde in te voeren, tekenden de dierhouderij-organisaties daar bezwaar tegen aan. De Belgische Raad van State legde dit probleem voor aan het Europese Hof en er kwamen heldere regels voor nationale overheden die Positieflijsten willen invoeren (het Andibel-arrest, C219/07). Een Positieflijst betekent voor al de verboden soorten een handelsbelemmering binnen de EU. Dat is in strijd met het Europese recht. Er zijn echter redenen die, onder strikte voorwaarden, inbreuk hierop toestaan.

In het Andibel-arrest worden de drie criteria genoemd die weigering tot plaatsing op de Positieflijst rechtvaardigen. Verder reikt het Hof de spelregels aan voor het beoordelen van soorten. Belangrijk is, dat de overheid aantoont dat er sprake is van een reëel gevaar voor de bescherming of eerbiediging van de genoemde belangen. Daarbij moet de bescherming van die belangen niet op een minder-handelsbelemmerende wijze kunnen worden bereikt.

De staatssecretaris legde dit alles naast zicht neer, te moeilijk, te duur, te tijdrovend. Er werd een ’slim’ project op de rails gezet waarbij slechts 90 van de meer dan 5400 zoogdiersoorten werden beoordeeld. Dit resulteerde in een ‘Positieflijst’ van 5 soorten (plus het productiedier ‘konijn’), een lijstje van 33 soorten die ‘onder voorwaarden’ mogen worden gehouden en 51 verboden soorten. Alle niet-beoordeelde soorten werden ‘stilzwijgend’ verboden verklaard. Dat zal de bestuursrechter niet leuk vinden.

Ook bij de beoordeling van de 90 soorten mogen nogal wat vraagtekens worden geplaatst. Het beoordelingscriterium ‘welzijn van het gehouden dier’ werd genegeerd, er werden alleen een paar bruikbare zinsneden uit het Andibel-arrest meegenomen en bij het criterium ‘gevaar voor de gezondheid en het welzijn van mens of dier’ zien we plotseling milde Australische zoönosen een West-Europees belang krijgen.

Er wordt bij de vaststelling van de Positieflijst zoogdieren nogal ‘selectief en creatief’ omgesprongen met het geldende Europese recht. Het lijkt verstandig om eerst maar eens ‘de truc met de 90 soorten’ bij de bestuursrechter tegen het licht te laten houden. Daarna is het laten toetsen van al die andere aspecten waarschijnlijk niet meer aan de orde.


Documenten:

Andibel-arrest: https://www.huisdieren.nu/wp-content/uploads/2013/06/20080619ArrestEurHofBelgpositieflijst.pdf

Formeel verzoek aan mevrouw Dijksma: https://www.huisdieren.nu/wp-content/uploads/2013/06/2013-06-27-de-ruim-5300-soorten.pdf

Toelichting op dit verzoek: https://www.huisdieren.nu/wp-content/uploads/2013/06/2013-07-03-Overheid-en-kleine-lettertjes-toelichting.pdf


Deel: ' De kleine leugentjes van staatssecretaris Dijksma '
Lees ook