Gemeente Amersfoort

De Klus Bus gaat vanaf zaterdag 1 juni rijden

datum: 28 mei 2002

Een leuke wijk? Dat knap je samen op!

Aansluitend op Zomerschoon, vanaf 1 juni, gaat de Klus Bus een jaar lang door de wijken Kruiskamp/Koppel en Liendert rijden. De klussen die worden geklaard, worden door de bewoners zelf aangemeld bij de wijkmeldpunten. Binnen een week krijgt men bericht of voor de klus de Bus komt voorrijden. Op de Klus Bus, aanvankelijk opknapkaravaan genoemd, rijden twee medewerkers van de RWA, die de klussen samen met de bewoners gaan klaren.

De achterliggende gedachte voor de start van de Klus Bus is dat veel klussen nu te lang blijven liggen. Daarnaast is het belangrijk dat bewoners zelf hun steentje bij dragen aan een leefbare wijk. Letterlijk en figuurlijk. Niet alle klussen die aangemeld worden komen in aanmerking, er zijn een aantal Klusregels opgesteld. Zo moet de klus in een van de drie wijken worden geklaard en een bijdrage leveren aan de verbetering van die wijk. De bewoners steken zelf de handen uit de mouwen bij het klaren van de klus en de klus die aangemeld is mag niet binnen het reguliere onderhoud vallen.

Met de Klus Bus, toen nog Opknapkaravaan geheten, wordt invulling gegeven aan de motie die werd ingediend door PvdA raadslid I. Parmaksis. Deze motie is tijdens de begrotingsbehandeling in november 2001 aangenomen door de gemeenteraad van Amersfoort. Tevens zijn er GSB-gelden in het kader van "Onze buurt aan zet", toebedeeld aan de wijken Liendert en Kruiskamp/Koppel voor het project "Zelfwerkzaamheid in de openbare ruimte". Omdat dit project en de motie voor de Opknapkaravaan elkaar overlappen, zijn de beide initiatieven gebundeld tot de Klus Bus.

Als het project in Kruiskamp/Koppel en Liendert een succes is, gaat de Bus vanaf 2003 ook rijden door de andere wijken.

Deel: ' De Klus Bus in Amersfoort rijdt weer '
Lees ook