De koopkracht van gepensioneerde daalt in plaats van stijgt


WASSENAAR, 20151006 -- Onze regering stelt de verbetering van de koopkracht voor 2016 misleidend voor. De Stichting Pensioenbehoud heeft vastgesteld dat voor veel werkenden verbetering van de koopkracht wel klopt, maar voor de meeste gepensioneerde huishoudens niet. En daarmee is de Stichting Pensioenbehoud het niet eens en dient het inkomensbeleid door de Tweede Kamer te worden aangepast. Het CPB heeft voor Prinsjesdag de Macro Economische Verkenningen 2016 uitgebracht. Die heeft als basis gediend voor de politieke voorstellen in de Miljoenennota 2016.

Het gaat daarbij om figuur 3.7 Koopkracht- verbetering in 2016, Gepensioneerde tweeverdiener https://www.stichtingpensioenbehoud.nl/berichtgeving/414-cpb-figuur-3-7-koopkrachtverbetering-2016-gepensioneerde-tweeverdiener-van-mev-2016-van-sept-2015.pdf. Deze grafiek is opgebouwd uit een 'puntenwolk' berekend op basis van de vele economische variabelen aan koopkracht van onze samenleving. Binnen de twee dunne lichtblauwe lijnen bevinden zich 90% van de ruim 3 miljoen gepensioneerden die van -2% tot –10% aan koopkracht kunnen verliezen, vooral bij de lage inkomens. Voor ruim 300.000 gepensioneerden buiten de lichtblauwe lijnen kan de koopkracht in 2016 zelfs nog meer dalen.

Deze regering gebruikt in haar presentatie van de koopkracht echter zeer misleidend als referentie het begrip 'mediaan'. Dat betekent dat 50% van de gepensioneerde huishoudens boven de middelste donkerblauwe lijn zitten en maar liefst 50% (!) eronder. De in de begroting genoemde stijging van de mediaan van de koopkracht voor gepensioneerde huishoudens van slechts +0,2% in 2016 geldt dan ook alleen maar voor de lage inkomens. Maar bij tweemaal AOW met een klein aanvullend pensioen van €10.000, dus tezamen een inkomen van circa €30.000, slaat die toename om in een verlaging van de mediane koopkracht van -1% voor de meeste gepensioneerde huishoudens. Maar dat vertelt onze regering niet en dus vertelt zij slechts een half en misleidend verhaal. De 'minnen' zijn helemaal niet weggepoetst.

De laatste jaren hebben gepensioneerden geen pensioencompensatie voor de inflatie ontvangen. En meer dan een miljoen gepensioneerden hebben in 2013 én 2014 ook nog een pensioenkorting tussen de 0,5% en 7% te verwerken gekregen. De maat is nu echt vol. Daarop en op de andere lastenverzwaringen voor gepensioneerden hebben de gezamenlijke ouderenorganisaties ook gewezen in hun duidelijke brief van 9 september aan staatssecretaris SZW Klijnsma.

Ook de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden KNVG heeft hierop gewezen in haar brief van 15 september aan de leden van de Tweede Kamer evenals de ANBO in haar brief aan minister SZW Asscher van 14 augustus. De Volkskrant meldde op 14 september dat volgens de internationale verzekeraar Allianz ons pensioenstelsel het beste ter wereld is. Volgens de verzekeraar bestaat in Nederland de beste garantie dat toekomstige generaties voldoende pensioeninkomen hebben. En desondanks wil de staatssecretaris ons pensioenstelsel flink op de schop nemen. Verbeteringen aan het stelsel zijn goed en nodig, maar een wijziging van de grondslagen is geheel overbodig en zal zeer schadelijk zijn voor iedereen. Alleen de Tweede Kamer kan hier iets tegen doen en dat is ook an de Tweede Kamer gevraagd.

De stichting vraagt de politieke partijen namens onze begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Stichting Pensioenbehoud
Op het pensioenbedrag zoals vermeld op uw pensioenoverzicht kunt u straks niet meer rekenen als het aan de werkgevers, werknemers en de politiek ligt. Want dat is wat zij willen volgens het door hen afgesloten Sociaal Akkoord op 10 juni 2011 waarvan het Pensioenakkoord van 4 juni 2011 deel uitmaakt, echter zonder uw reeds opgebouwde pensioenrechten te eerbiedigen.

De Stichting Pensioenbehoud is in november 2010 opgericht om te trachten om slechte ontwikkeling tegen te houden ter bescherming van uw huidige nominale pensioen. En te trachten om indexatie van de pensioenen weer toegekend te krijgen. Om dat te bereiken oefent de stichting druk uit bij de politieke beslissers, verzorgt publicaties, heeft een voorstel voor een gewijzigd pensioenstelsel opgesteld zoals is te lezen op deze website en stapt zo nodig naar de rechter mede namens u.

 
Stichting Pensioenbehoud werkt samen om haar primaire doelstelling te bereiken met:
www.knvg.nl ,
www.pensioenbelangen.nl
www.v-g-d.nl ,
www.nypels.nl ,
www.vdab-talent.nl

Websites:
Stichting Pensioenbehoud 
Pensioen-Nieuws  
Pensioen-Archief  
Doorsneepremie


Deel: ' De koopkracht van gepensioneerde daalt in plaats van stijgt '
Lees ook