Ingezonden persbericht


Persbericht

14 oktober 2004

De Mars Society gaat naar de beurs

Ruimtevaart is een spannend avontuur en Mars is een boeiende wereld. Een wereld die toekomst biedt en daarom ook gaat de Mars Society met haar producten naar de beurs.

Mars is de planeet die het meest op de Aarde lijkt. Het is een plek waar we als mensheid iets te zoeken hebben. Hoeveel Mars en de Aarde van elkaar weg hebben kunt u beleven op de Zuid Nederlandse Beurs Nieuwe Stijl in Eindhoven.

De Mars Society houdt zich al jaren bezig met voorlichting over de Rode Planeet. Van 17 tot en met 24 oktober doet deze organisatie dat op deze bijzondere plek. Als onderdeel van de nieuwe tijd presenteert de Mars Society onze zusterplaneet, Mars, in een voor Nederland uniek opblaasbaar planetarium. De bezoeker kan zich in deze koepel even helemaal op Mars wanen tussen de beelden van Mars die afkomstig zijn van de satellieten en robotwagens die zich rond of op Mars bevinden. Prachtige beelden, die je laten vliegen over Mars en wandelen over haar rotsen. Beelden die je helemaal doen vergeten dat er nog nooit een mens op Mars is geweest. En dat al die beelden dus zijn gemaakt van door robots verzamelde gegevens. Deze zinsbegoocheling is tot stand gekomen in samenwerking met het Haagse visualisatiebedrijf Mirage3D, dat gespecialiseerd is in het maken van virtual reality simulaties en animaties in 3D.

Een extra Nederlands tintje krijgt de Mars Society stand door de wereldvermaarde animaties van de Apeldoornse Kees Veenenbos. Deze Space Artist brengt Mars op ongekende wijze dichterbij. Zijn werk was dit jaar te zien op en in het januari nummer van het National Geographic Magazine.

De foto s en films van Kees Veenenbos, computerkunstenaar uit Apeldoorn, is voor allen die zich met Mars bezig houden, waaronder de ruimtevaart organisaties NASA en ESA, een goede bekende. Veenenbos maakt al enkele jaren furore met zijn Mars-renders . Dit zijn beelden van Mars gebaseerd op hoogtegegevens die sinds 1998 verzameld worden door de satelliet Mars Global Surveyor. Door middel van een laser hoogtemeter brengt dit Amerikaanse ruimtevaartuig de planeet Mars gedetailleerd in kaart. Veenenbos gebruikt die gegevens om in het computerprogramma Terragen een realistisch model te creëren van de Rode Planeet. En dat levert prachtige beelden op van Mars, alsof het door mensenogen gezien wordt of door camera s gefotografeerd is. Kees maakt zowel beelden van Mars zoals het nu is, droog en koud, als ook beelden die de planeet laten zien zoals hij er mogelijk in een ver verleden uitzag, met vloeibaar water aan het oppervlak.

De Zuid Nederlandse Beurs wordt gehouden in het Beursgebouw Eindhoven. Openingstijden zijn 11.00-18.00 uur in de weekends en 13.00 tot 22.00 uur op doordeweekse dagen. De toegangsprijs bedraagt 6 euro (voor 65+-ers 5 euro; voor kinderen tot 12 jaar gratis entree)

-------------------------------------------

De Mars Society is een internationale publieke ruimtevaartorganisatie met afdelingen over de hele wereld en zo n 7.000 leden. Zij werd in augustus 1998 opgericht met het hoofdkwartier in Boulder, Colorado in de VS. De Stichting Mars Society Nederland is een van de afdelingen. Doel is bemand onderzoek van Mars, en uiteindelijk bewoning van Mars.

De vermetele plannen van president Bush voor bemande missies naar de Maan en Mars zijn mede te danken aan intensief lobbywerk van The Mars Society en andere "pro-space" organisaties. Die lobbygroepen hebben pas een deel van de winst binnen. De komende jaren zullen zij moeten blijven lobbyen om een bemande missie naar Mars ook daadwerkelijk te laten plaatsvinden.

De Mars Society houdt zich intensief bezig met de voorbereidingen voor het stationeren van mensen op Mars. Zij heeft hiervoor ondermeer 2 Mars Research Stations of Habitats in bedrijf in Mars-analoge gebieden hier op Aarde. Het Flashline-Mars Arctic Research Station (F-MARS) sinds 2000 in de Haughton Krater, een inslagkrater, in het Canadese poolgebied. Het Mars Desert Research Station (MDRS) in de woestijn van Utah, in een sedimentsgebied vergelijkbaar met de Gusev Krater op Mars waar de rover Spirit net geland is. Het European Mars Analogue Research Station (Euro-MARS) zal komende tijd in Europa in gebruik worden genomen in samenwerking met de andere Europese vestigingen van de Mars Society, mits er voldoende sponsors gevonden worden om de Habitat ook in te richten.

Per ruimtemissie zal er ander half jaar onderzoek op de Rode Planeet worden verricht. In deze habitats wordt het wonen en werken van de Marsonauten op Mars gedurende die 1 ½ jaar gesimuleerd door telkens wisselende groepen van test-astronauten. Zowel NASA als ESA (European Space Agency) zien veel nut in de ideeën van de Mars Society en leveren hun steun aan projecten van de Mars Society. In de Habitats worden instrumenten voor hen getest. Zo is een prototype van de marsrover Spirit in F-MARS getest enkele jaren geleden, maar ook camera s die op de Marssatelliet Mars Odyssey zitten zijn getest in habitats van de Mars Society.

Voor de inrichting van de Euro-MARS leverde de Nederlandse architect Frans Blok een belangrijke bijdrage. Samen met Europese collega architecten en andere deskundigen verfijnt hij de inrichting van de Hab. De buitenkant van de Hab is in de VS gebouwd. De Hab heeft in 2002 een aantal maanden tentoongesteld gestaan bij het Adler Planetarium te Chicago, waar zij heel veel belangstellende trok en zij op haar plek bij de rivier gedurende die tijd een landmark was voor Chicago. Ook het MDRS werd voor zijn in gebruik name in Utah maandenlang tentoongesteld op Cape Canaveral / Kennedy Space Center en trok daar drommen belangstellenden.

De Europese Hab richt zich op een zo realistisch mogelijke inrichting van een optimale woon- en werkruimte. De vele aspecten van het reizen naar en het leven op Mars worden zo natuurgetrouw mogelijk gesimuleerd. Zo wordt in de Euro-MARS habitat de impact gemeten op de mens van het voor lange tijd afgesneden zijn van de thuiswereld. Uitrustingen worden getest en EVA s (Extra Vehicular Activities) worden gesimuleerd om de performance van de Marsonauten op Mars te verbeteren. De realistische woon/werk indeling over 3 verdiepingen is het verschil van deze Hab met de twee reeds operationele Mars Society habitats.

Omdat de beslissing voor een bemande missie een politieke keuze is, wordt momenteel door de Mars Society in de VS een felle, en ook succesvolle, campagne gevoerd om senaatskandidaten en presidentskandidaten te overtuigen van het nut van een bemande missie. Dr. Robert Zubrin sprak dit jaar op hun uitnodiging voor Science Commissie van de US Senate tijdens de Senate Hearing on the Future of NASA . De Senaatsleden waren zeer geïnteresseerd en reageerden met enthousiasme op de toekomst die Dr. Zubrin schetste voor NASA.

In antwoord op de plannen van president Bush om mensen naar de Maan en naar Mars te zenden hebben de Europese Mars Society afdelingen van 8 landen gezamenlijk aan de Europese Unie gevraagd niet te wachten op de plannen en daden van de Verenigde Staten, maar de reeds geplande bemande Marsmissie van de ESA voor 2030 naar voren te halen. Onderzoek in de Ruimte en vooral missies naar Mars inspireren de jeugd in de richting van technische studies en beroepen. Een stimulans die de EU kan bestendigen door Europa een gemeenschappelijk doel te geven in een bemande missie naar Mars.

Een bemande missie naar Mars zou een enorme stimulans betekenen voor de Europese economie. Iedere Euro die wordt uitgegeven aan het project, wordt betaald aan een Europees bedrijf om onderdelen of diensten te leveren. De uitvoering van een bemande missie zal dan ook heel wat banen voor Europeanen opleveren. Het multiplier effect voor de economie is heel moeilijk van te voren te berekenen. Ongetwijfeld zullen de bakker, groenteboer, en slager ook profiteren van de Euros die al die werknemers uit te geven hebben. En zo zal een missie naar Mars hoogstwaarschijnlijk een economisch voordeliger zet zijn, dan vele andere plannen en maatregelen van de Europese Unie.

Ruimtevaart is bovendien zonder twijfel het middel bij uitstek om Europa te verenigen.

Mars heeft wellicht leven gedragen en het kan in ieder geval leven dragen van ons mensen. De Mars Society is van mening, dat wij, mensen, op dit moment letterlijk op de drempel van de Ruimte staan. Om uit onze Aardse wieg te stappen is er niet meer nodig dan de wil en de moed om als mens de Ruimte in te gaan. Mars is daarbij de logische eerste stap.


- Voor een uitgebreid overzicht over Mars

www.marssociety.nl


- The Case for Mars , door Robert Zubrin.

http://www.marssociety.nl/boeken.php#case


- uitleg van het Mars Direct Plan

http://www.marssociety.nl/direct.php


- projecten van de Mars Society

http://www.marssociety.nl/projecten.php


- voor het hoofdkantoor van de Mars Society:

www.marssociety.org


- voor de Zuid-Nederlandse Beurs:

www.zuidnederlandsebeurs.nl


- voor een overzicht van de Europese Satelliet Mars Express:

http://www.esa.int/SPECIALS/Mars_Express/

en

http://sci.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=9


- Voor de website van de Mars Exploration Rovers: http://marsrovers.jpl.nasa.gov/home/index.html


- Voor beelden over de landingsplaats van de Spirit en Opportunity zie de NASA website over de 2 Mars Exploration Rovers http://marsoweb.nas.nasa.gov/landingsites/index.html

Hier treft u 6 mogelijke landingssites op Mars aan, die de Apeldoornse Kees Veenenbos op verzoek van de NASA visualiseerde. Kees Veenenbos is een gewaardeerde collega binnen de Mars Society.


- Op de NASA site wordt er gelinkt naar de site van Kees Veenenbos http://ltpwww.gsfc.nasa.gov/tharsis/other_links.html

De site van Veenenbos wordt hier door de NASA aangeduid met de tekst: Award-winning artistic renders of Mars by Kees Veenenbos .

Deel: ' De Mars Society gaat naar de beurs '


Lees ook