De Nachtwacht is bijna klaar


Opbrengst ten behoeve van 6 minuten zones Hengelo

Hengelo OV, 20081210 -- Vrijwilligers van Stichting Twente Hart Safe plaatsen op vrijdag 19 december 2008 rond 13.00 uur de laatste pixels in de plastic replica van Rembrand's meesterwerk de `Nachtwacht'. In totaal zijn er dan door gemiddeld 60 vrijwilligers exact 2.552.000 pixels van 2 x 2 mm geplaatst in 1276 policarbonaat plaatjes van 10 x 12cm elk.

In 54 dagen hebben vrijwilligers dagelijks gewerkt aan het kunstwerk in het voormalige stadskantoor en bibliotheek van Hengelo. "De 54 dagen zijn bewust gekozen" zegt Henk Poort van Stichting Twente Hart Safe, "Het cijfer staat symbool voor het gemiddelde aantal personen dat in Hengelo per jaar overlijdt aan een cardiologisch incident".

Hengelo 6 minuten zone
"Ieder jaar overlijden 390 520 mensen aan een hartstilstand in Twente" zegt Poort, "Dit was voor Stichting Twente Hart Safe aanleiding om in actie te komen". De binnenstad van Hengelo is inmiddels een 6 minutenzone, een omgeving voorzien van AED's en getrainde vrijwilligers die weten hoe zij moeten reanimeren en de AED moeten toepassen (defibrilleren).

Doel van het evenement is om geld op te halen om Automatische Externe Defibrillatoren (AED's) te kopen voor de gemeente Hengelo. Bedrijven, instellingen en particulieren kunnen Nachtwachtplaatjes adopteren voor 100 euro per stuk. De opbrengst van de dit evenement gebruikt de Stichting Twente Hart Safe om de buitenwijken van Hengelo van AED's te voorzien en om vrijwilligers te trainen in reanimeren en defibrilleren. Met een dekkend netwerk van AED apparatuur en met gebruikmaking van opgeleide burgerhulpverleners kan het aantal dodelijke cardiologische incidenten met 37% worden teruggedrongen aldus Henk Poort van de Stichting Twente Hart Safe, en tevens initiatiefnemer van 6 minuten zones in Hengelo. Concreet betekend dat er jaarlijks in Hengelo gemiddeld 20 mensen een tweede kans krijgen. De opbrengst zal ook besteed worden aan een nieuwe ontspanningsruimte voor hartpatinten op de afdeling Cardiologie van het Streekziekenhuis Midden Twente.

Hartstilstand in Nederland
Per jaar worden 15.000 16.000 Nederlanders getroffen door een plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis. Minder dan 10% overleeft. De overlevingskans van het slachtoffer is groot als een omstander direct 112 belt, reanimeert en defibrilleert binnen 6 minuten. De Nederlandse Hartstichting voert de 6 minuten campagne om mensen hiervan bewust te maken. Tevens motiveert de Hartstichting mensen om 6 minuten zones op te zetten, zodat er steeds meer AED's op openbare plekken hangen en steeds meer mensen weten hoe zij moeten reanimeren en defibrilleren. Stichting Twente Hart Safe ondersteunt met haar project de landelijke doelstelling van de Hartstichting.

Helpen?
Stichting Twente Hart Safe heeft speciaal voor dit project een website gelanceerd waarop donateurs zichtbaar zijn gemaakt zodat de actie voor een ieder helder en transparant is. Stichting Twente Hart Safe nog naarstig op zoek naar bedrijven die willen sponsoren. Meer informatie voor vrijwilligers en sponsoren op www.hart-voor-de-cardiologie.nl. of www.nachtwachtonline.nl


Uitnodiging
Langs deze weg nodigen wij u van harte uit op vrijdag 19 december 2008 tussen 13.00 / 16.00 uur om de Nachtwacht te fotograven / filmen. Uiteraard zijn vragen over het project meer dan welkom. Natuurlijk staat de koffie klaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Poort, initiatiefnemer Stichting Twente Hart Safe via 074-2422416 / 06 10505131 of kijk op www.hart-voor-de-cardiologie.nl / www.twentehartsafe.nl. of www.nachtwachtonline.nl


Deel: ' De Nachtwacht is bijna klaar '
Lees ook