De NASDAQ Commodity Index Family gaat live

 Index Family is de Nieuwste Aanbieding van NASDAQ OMX Global Index Group NEW YORK, 2012-04-25 03:36 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Vandaag kondigde de NASDAQ OMX Group, Inc. (Nasdaq:NDAQ) aan dat NASDAQ Commodity Index Family op de markt wordt gebracht, een ruime en gevarieerde voorstelling van de goederenmarkt, die beleggers een blootstelling door alle belangrijke goederensectoren heen biedt. De Commodity Index Family is beschikbaar in vijf afzonderlijke varianten, teneinde beleggers verschillende beleggingsstrategieën aan te bieden. De NASDAQ Commodity Index Family is de nieuwste aanbieding van de NASDAQ OMX Global Index Group, een eersteklas polyvalente indexaanbieder met brede dienstverlening. De Index Family bestaat uit het primair referentiepunt - de NASDAQ Commodity Benchmark Index (NQCI) – een verhandelbare index, gebaseerd op liquiditeit en uit 10 sectorindexen en 33 afzonderlijke indexen. De vijf sectoren waarop de NASDAQ Commodity Index Family betrekking heeft zijn energie, industriële metalen, edele metalen, landbouw en veeteelt. De Family is erop gericht het rendement van afzonderlijke goederen en sectoren aan de hand van het gebruik van termijncontracten op materiële goederen te meten. "De NASDAQ Commodity Index Family is een ruime en nauwkeurige voorstelling van de termijngoederenmarkt," zegt John Jacobs, Executive Vice President van NASDAQ OMX Global Index Group. Deze nieuwe familie van goederenindexen bevordert buitengewone volg-, handels- en beleggingsmogelijkheden. Het is het meest recente voorbeeld van onze groeiende indexaanbiedingen en weerspiegelt onze missie de beste globale polyvalente indexaanbieder met brede dienstverlening voor onze klanten te zijn." De Commodity Index Family biedt ruime mogelijkheden om in U.S. dollar genoteerde goederen, verhandeld op 10 Amerikaanse en Engelse beurzen, te volgen. De Index Family is beschikbaar in vijf afzonderlijke varianten, teneinde beleggers diverse keuzemogelijkheden betreffende blootstellings- en beleggingsstrategieën aan te bieden. De NASDAQ Commodity Index Family wordt berekend in U.S. dollar in buitengewoon en totaal rendement. Dagelijkse indexwaarden, wegingen en historische gegevens zijn beschikbaar via het NASDAQ OMX Global Index Watch Product en de NASDAQ OMX Global Index Data Service. Over de NASDAQ OMX Global Index Group NASDAQ OMX Global Index Group houdt zich bezig met het ontwerpen, ontwikkelen, berekenen en vergunnen van NASDAQ OMX Indexen. De NASDAQ OMX Global Index Group is gespecialiseerd in de ontwikkeling van indexen die zich richten op de typische thema‘s van NASDAQ OMX, met name innovatie, technologie, groei en globalisering. De NASDAQ OMX Global Index Group biedt als derde-aanbieder aan geselecteerde financiële instellingen ook klantenindexdiensten en ontwerpoplossingen aan. Voor meer informatie over NASDAQ OMX indexen verwijzen we u naar de website http://www.nasdaqomx.com/indexes . Over de NASDAQ OMX Group De NASDAQ OMX Group, Inc., uitvinder van de electronische handel, voedt economieën en levert transformatieve technologieën voor de volledige levenscyclus van een handelstransactie aan – van risicobeheer tot handel, toezicht en clearing. In de VS en in Europa bezitten en beheren we 24 markten, 3 clearinghuizen en 5 centrale effectenbewaarinstellingen, die eigenkapitaal, opties, vaste inkomsten, derivaten, goederen, termijntransacties en gestructureerde producten ondersteunen. Onze technologie, die meer dan 1 miljoen boodschappen per seconde met een snelheid van minder dan 40 microseconde en een beschikbare machinetijd van 99,999% kan verwerken, voert meer dan 70 marktplaatsen in 50 ontwikkelde en groeilanden in de toekomst, en drijft 1 op de 10 effectentransacties ter wereld aan. Onze prijsgekroonde gegevensproducten en universele indexen zijn de referentiepunten in de financiële industrie. Als thuisbasis voor ongeveer 3.400 beursgenoteerde vennootschappen met een marktkapitalisatie van $5.1 triljoen, wiens innovaties vorm geven aan onze wereld, verlenen we ideeën van morgen vandaag toegang tot kapitaal. Welkom, daar waar de wereld dagelijks een grote sprong voorwaarts maakt. Welkom bij NASDAQ OMX Century. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website www.nasdaqomx.com. Volg ons op Facebook ( http://www.facebook.com/NASDAQ ) en Twitter ( http://www.twitter.com/nasdaqomx ). (symbool: NDAQ en lid van S&P 500) Waarschuwing betreffende Prognostische Verklaringen De in dit bericht beschreven zaken houden prognostische verklaringen in, die werden gedaan overeenkomstig de Safe Harbor - bepalingen van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen omvatten onder meer verklaringen betreffende de NASDAQ Commodity Index Family en andere producten en aanbiedingen van NASDAQ OMX. Wij maken u opmerkzaam op het feit dat deze verklaringen geen waarborgen voor toekomstig rendement zijn. Het effectieve resultaat kan wezenlijk verschillen van het in de prognostische verklaringen vermelde of geïmpliceerde resultaat. Prognostische verklaringen houden een aantal risico’s, onzekerheden of andere factoren in, waarover NASDAQ OMX geen controle heeft. Deze factoren zijn onder meer de in het jaarverslag van NASDAQ OMX op het Formulier 10-K omschreven factoren en periodieke bij de Amerikaanse Effecten- en Beurscommissie (U.S. Securities and Exchange Commission) neergelegde verslagen. Wij gaan geen verplichting aan in verband met het uitbrengen van herzieningen van prognostische verklaringen. De hierboven vermelde informatie wordt enkel voor informatie- en educatieve doeleinden verstrekt en de inhoud van onderhavig bericht mag niet als beleggingsadvies worden uitgelegd, noch ten voordele van een bepaald effect, noch ten voordele van een algemene beleggingsstrategie. Noch de NASDAQ OMX Group, Inc., noch haar verbonden ondernemingen (gezamenlijk "NASDAQ OMX") doen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen of doen verklaringen betreffende de financiële staat van een vennootschap. Verklaringen betreffende de gedeponeerde indexen van NASDAQ OMX zijn geen waarborgen voor toekomstig rendement. Het effectieve resultaat kan wezenlijk verschillen van het vermeld of geïmpliceerd resultaat. Vroegere resultaten zijn niet noodzakelijk een leidraad voor toekomstige resultaten. Beleggers moeten zelf een grondig onderzoek uitvoeren en vennootschappen zorgvuldig evalueren alvorens te beleggen. Advies van een effectenspecialist wordt sterk aanbevolen. NDAQG     CONTACT: Mediacontacten:     Wayne Lee, NASDAQ OMX     +1.301.978.4875     Wayne.D.Lee@NASDAQOMX.com 
Ticker_symbol :
ISIN US6311031081

Deel: ' De NASDAQ Commodity Index Family gaat live '


Lees ook