Gemeente Amerongen


Gemeente Amerongen

De natuur heeft dorst

Met het samenwerkingsverband 'Water in de Peiling' willen Natuur en Milieufederatie Utrecht, het IVN Consulentschap Natuur en Milieueducatie Utrecht samen met de Utrechtse terreinbeheerders, de Utrechtse waterschappen en de Provincie Utrecht bijdragen aan meer begrip voor en inzicht in het grondwater en de grondwaterproblematiek. Nabij het egelmeer is hiervoor een educatieve grondwatermeter geplaatst. Dit is de eerste grondwatermeter die binnen de provincie Utrecht is geplaatst. Op de watermeter kun je boven de grond zien hoe diep het grondwater onder de oppervlakte zit. Zo kan worden gezien of er voldoende schoon water is. Wanneer het grondwater te laag staat voor de natuur noemen we dat verdroging. In de provincie Utrecht hebben veel natuurgebieden last van verdroging. Schoonwater dat in voldoende mate beschikbaar is voor flora en fauna, dat is de boodschap die zichtbaar moet worden gemaakt. Naast deze educatieve meter kunt u op het gemeentehuis terecht voor de folder 'water in de peiling'.

Deel: ' De natuur heeft dorst in Amerongen '
Lees ook