De Nederlandse Rozenvereniging, 50 jaar alive and kicking


Kasteel Amerongen vormt deze zomer het prachtige décor van de 50ste verjaardag van de Nederlandse Rozenvereniging.

BAAMBRUGGE, 20160307 -- Het klinkt misschien hoogdravend, maar het is een diepgevoeld en oprecht gemeend streven: het doel van de Nederlandse Rozenvereniging (NRV) is het bevorderen van de liefde voor rozen. Op 17 september van dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat die liefde voor het eerst in verenigingsverband werd uitgedragen. Op die datum in 1966 werden in het Westbroekpark in Den Haag de handtekeningen gezet onder de oprichtingsakte van de vereniging.

Protest!
Het karakter van de Rozenvereniging is sterk verankerd in zijn ontstaansgeschiedenis. In het genoemde Westbroekpark wordt vanaf 1961 jaarlijks het internationale rozenconcours gehouden, het park had dan ook een oogverblindend rosarium. De toenmalige Haagse wethouder Dankelman had in 1965 het brute plan om Westbroekpark inclusief rosarium op de mestvaalt te doen laten belanden. Het actie-comité dat de barricades  opging om dit - met succes - te voorkomen, werd later de Nederlandse Rozenvereniging. Het gaat misschien wat ver om de Nederlandse Rozenvereniging als actiegroepering te bestempelen, maar ook vandaag geldt nog altijd, je moet niet aan hun rozen komen.

[De Nederlandse Rozenvereniging, 50 jaar alive and kicking] Abraham zien
Het 50-jarig jubileum wordt dit jaar (1 en 2 juli) groots gevierd met een tweedaagse lustrumreis naar Kasteel Amerongen. Los van de feestelijkheden staan er verschillende rondleidingen op het programma én een aantal interessante lezingen. Bijvoorbeeld van de heer Ilsink, de directeur van het grootste rozenveredelingsbedrijf dat ons land kent: Interplant, een bedrijf dat maar liefst 50 duizend kruisingen per jaar tot stand brengt. Bovendien geeft hij middels een rondleiding een kijkje in de keuken van Interplant in Leersum.

Rozenreis
De lustrumactiviteiten in Amerongen zijn een goede illustratie voor wat de actieve NRV jaarlijks programmeert. Los van minimaal drie excursies in ons eigen land, wordt er jaarlijks ‘de Rozenreis’ georganiseerd. Stonden er in het verleden reizen naar Engeland, Schotland, Duitstland en België op het programma, dit jaar voert de reis naar de Franse Elzas. En ook een deel van de rozenminnende Badische Weinstrasse wordt aangedaan.

[De Nederlandse Rozenvereniging, 50 jaar alive and kicking] Passie delen
Het enthousiasme dat de rozenliefhebbers in verenigingsverband met elkaar delen is groot. De Rozenvereniging is op zoek naar meer leden om die passie verder te verspreiden. Naast de genoemde excursies doet zij dat door voorlichting te geven. De mensen van de Rozenvereniging zijn maar wat bekend met de worsteling van een beginnend rozenliefhebber. Hoe moet ik snoeien? Wat voor mest gebruik ik? En wat voor roos kan ik eigenlijk het best op dat schaduwplekje van het huis zetten? De leden van de NRV staan anderen graag bij met hun kennis en kunde. 

Rozenbulletin
Daarnaast brengt de vereniging een kwartaaltijdschrift uit: het Rozenbulletin, waarin de liefhebber heerlijke rozenverhalen kan vinden. Iedereen die geïnteresseerd is, wordt van harte uitgenodigd om een een gratis proefnummer aan te vragen bij het secretariaat, te bereiken via lianne.nouwens@xs4all.nl


Deel: ' De Nederlandse Rozenvereniging, 50 jaar alive and kicking '
Lees ook