Gemeente Deventer

De nota Ouderenbeleid Pluspunt is donderdag officieel gepresenteerd. De nota is tot stand gekomen in overleg met organisaties en instellingen van en voor ouderen. Wethouder M. de Jager-Stegeman overhandigde een exemplaar van de nota aan een groep ouderen die bij het tot stand komen van de nota betrokken zijn geweest.

Deel: ' De nota Ouderenbeleid Pluspunt Deventer gepresenteerd '
Lees ook