Ingezonden persbericht


Spiritualiteit in het dagelijks leven
De psychologie van het boeddhisme: een fris en verrijkend licht op de westerse psychologie
15 september 2001, in Utrecht, Dr. H.F. de Wit

Voor de meeste mensen is de psychologie van het boeddhisme een volkomen onbekend terrein. Toch bevat deze psychologie, die buiten onze eigen cultuur is ontstaan, een groot aantal inzichten die een fris en verrijkend licht werpen op de menselijke geest en het menselijk handelen. Die inzichten zijn voortgekomen uit systematisch onderzoek van onze geest door middel van meditatiebeoefening.

Han de Wit (1944) is godsdienstpsycholoog. Hij studeerde aan de universiteiten van Groningen en Amsterdam. Later was Han de Wit verbonden aan de University of California (Berkeley) en aan het Naropa Institute (Boulder, Colorado). Hij verwierf internationale bekendheid als grondlegger van de contemplatieve psychologie. Door Chgyam Trungpa - een vooraanstaand meditatiemeester van onze tijd - werd hij opgeleid en gemachtigd de boeddhistische leer en haar meditatiebeoefening te onderrichten. Hij is verbonden aan de Shambhala Centra Nederland.

Aanbevolen literatuur

Han F. de Wit, De Lotus en de Roos: Boeddhisme in dialoog met psychologie, godsdienst en ethiek (Kok-Agora, mei, 1998.)

Andere publicaties van Han de Wit

Contemplatieve psychologie, Kok-Agora, 1994, 3e druk).
De Verborgen Bloei: over de psychologische achtergronden van spiritualiteit (Kok-Agora, 1998, 8e druk).

Algemene gegevens:

1. CURSUSPROGRAMMA "ORINTATIE IN VERSCHEIDENHEID" van de Stichting filosofie Oost - West

2. Filosofie Oost-West is een landelijke organisatie: FOW wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht, economisch gewin of Westerse dominantie. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. FOW levensbeschouwelijk neutraal.

3. Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp.
4. Adres: Vergader- en zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg 19 in Utrecht.
5. Tijd van 10.00 - 16.30 uur; toegang f 75,- per dag aan de zalen te voldoen (in 2002 35).

6. Data voor 2001 zijn 15 september, 6 oktober, 10 november, 15 december; en voor 2002: 19 januari, 9 februari, 16 maart, 20 april, 25 mei, 14 september, 5 oktober, 9 november en 14 december.
7. Folder en inschrijven bij: Filosofie Oost - West, Planetenbaan 2, 3951 EJ Maarn, of e-mail info@filosofie-oostwest.nl

8. Website www.filosofie-oostwest.nl

Deel: ' De psychologie van het boeddhisme '
Lees ook