Raad voor het openbaar bestuur

Het nieuws van de Rob is op 26 april 2002 bijgewerkt. De Raad organiseert een symposium samen met de Vereniging Bestuurskunde waarin wordt nagedacht over de bestuurlijke agenda van het nieuwe kabinet. Het symposium zal plaatsvinden op 22 mei in Den Haag. Het symposium heeft de titel Na 'paars': een nieuwe sturingslogica?

Op het symposium wordt ingegaan op vragen als: Is ons openbaar bestuur voldoende toegerust om 'de goede dingen te doen, en de dingen goed te doen'? Welke sturingsfilosofie 'past' bij complexe maatschappelijke vraagstukken van deze tijd, vraagstukken die zich niet houden aan de grenzen van een bestuurlijke eenheid. Wat betekent dit voor de inrichting van ons openbaar bestuur?

De conferentie wordt afgesloten met een debat over 'overheidssturing vanuit politiek en maatschappelijk perspectief'. Deelnemers aan dit debat zijn: Bas Eenhoorn (VVD), Pieter van Geel (CDA), Jos van Kemenade (PvdA), Gerard Schouw (D66) en Tjerk Westerterp (Leefbaar Nederland).

Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar de site van de Vereniging bestuurskunde.

De Raad heeft in maart een advies uitgebracht over de relatie tussen interactief beleid en het primaat van de politiek onder de titel Primaat in de polder. Nieuwe verbindingen tussen politiek en samenleving. Over dit advies kunt u binnenkort meer lezen in het persbericht. U kunt dan ook het advies downloaden. Op de 50e vergadering van de Raad voor het openbaar bestuur werd een groot aantal zaken besproken. Op de vergadering vond de informele première plaats van Varen onder dezelfde vlag. Een mix van jongeren zet koers op binding en burgerschap. De Raad heeft in aansluiting op een eerder advies over etniciteit, binding en burgerschap het initiatief genomen een video te maken om de boodschap toegankelijk te maken voor jongeren. Er wordt nu een begin gemaakt met de publiciteitscampagne om de video onder de aandacht te brengen. Half mei zal daar ook op deze website uitgebreid aandacht aan worden besteed.

De Raad brengt in april 2002 een advies uit over het nieuwe Integraal Veiligheidsprogramma met de titel Partners in veiligheid. Van verantwoordingsbocht naar lokale verantwoordelijkheid. De centrale boodschap in dit verhaal is dat een eind gemaakt moet worden aan de vrijblijvendheid van lokaal integraal veiligheidsbeleid, maar dat meer centrale sturing daarbij nadrukkelijk niet de oplossing is. Dit advies zal binnenkort op deze website beschikbaar zijn. Het advies over de Modernisering van hoofdstuk 7 Grondwet is eveneens vastgesteld op deze vergadering. De Raad doet daarin een aantal voorstellen voor wijziging met het oog op de nieuwe gedualiseerde gemeentewet. Dit advies zal eveneens binnenkort op deze website beschikbaar zijn.
In de Raad is een levendige discussie gaande over de toekomst van de bestuurlijke organisatie. Deze discussie is nadrukkelijk gerelateerd aan de vraagstukken rondom stedelijke regio's, veiligheidsregio's en schaalgrootte. Het gaat om fundamentele vraagstukken die voor de rest van dit jaar de kern van het werk van de Raad zullen vormen. Binnenkort brengt de Raad een tussen-advies uit over de bestuurlijke inbedding van de veiligheidsregio's. Het advies geeft met name randvoorwaarden aan die in acht moeten worden genomen bij een eventuele structuurverandering inzake de aansturing van de veiligheidsregio's.
Tot slot heeft de Raad zich gebogen over het onderwerp Media en openbaar bestuur. De Raad wil in debat met de media zicht krijgen op de vraagstukken die op dit moment spelen waar het gaat om de publieke functie van de media en het al dan niet adequate optreden van het openbaar bestuur. De precieze vorm is nog niet duidelijk, maar het algemene gevoel in de Raad is dat het hier een buitengewoon spannend en relevant onderwerp betreft.

Zoekwoorden:

Deel: ' De Raad organiseert symposium over bestuurlijke agenda '
Lees ook