De ramp die dakloosheid heet (en iedereen kan treffen)


'Prinses Minima' luidt de noodklok onder haar echte naam

BOEK OP LANGEDIJK, 20140506 -- Dakloos zijn is een ramp. Sabine Neuteboom was in 2012 één van de 27.000 geregistreerde mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. In haar boek 'Dakloos' beschrijft ze op indringende wijze de verschrikkingen die ze doormaakte tijdens de zwerftocht met haar tienjarige dochter langs crisisopvang en andere hulpverleningsinstanties. Hoe ze constant botste op een muur van bureaucratie, desinteresse en incapabele hulpverleners.

‘Dakloosheid is allang geen probleem meer van enkele drugs- of drankverslaafde psychiatrische klanten die de weg kwijt zijn. Het is een probleem dat inmiddels mensen uit alle lagen van onze bevolking treft omdat de overheid vindt dat we tegenwoordig overal zelf verantwoordelijk voor zijn,’ zegt Sabine, die eerder met enkele maatschappijkritische boeken van zich deed spreken als bijstandsmoeder Prinses Minima.

‘Door toenemende werkloosheid, echtscheidingen, schulden en een tekort aan betaalbare huurwoningen komen steeds meer mensen tussen de wal en het schip terecht. De regiobinding en de lange wachtlijsten in de daklozenopvang maken een existentiële crisis als dakloosheid nog rampzaliger dan zij al is.’

In Dakloos beschrijft Sabine haar hele avontuur: hoe ze in deze situatie terecht zijn gekomen, hoe hulpverlening en overheid de andere kant op keken, hoe haar hulpvraag alleen maar resulteerde in dreigementen en dossiervervuiling.

Nadat Sabine een half jaar samen met haar dochtertje als twee illegalen had rondgezworven, zorgde een bezorgde schooldirectrice ervoor dat zij weer vaste grond onder de voeten kregen.

‘Tijdens die zwerftocht maakten we verschrikkelijke dingen mee, is grof misbruik gemaakt van onze afhankelijkheid, raakte ik bijna mijn kind kwijt en ben ik zelf ziek geworden van de stress. Ik hoop dat mijn boekje bijdraagt aan een beter georganiseerde daklozen- en crisisopvang en oplossingsgerichte (in plaats van probleemveroorzakende) regelgeving.’

Dakloos, door Sabine Neuteboom
ISBN 9789085483380
prijs € 10 –
Uitgeverij GigaBoek
www.gigaboek.nl.


Deel: ' De ramp die dakloosheid heet (en iedereen kan treffen) '
Lees ook