De rol van de clint in patintveiligheid: een must geen wenselijkheid


UTRECHT, 20091214 -- De invalshoek van clinten is nodig om patintveiligheid te optimaliseren. Dat blijkt uit de voorstudie 'De rol van de clint in patintveiligheid: een must, geen wenselijkheid' van het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO.

Patintveiligheid is teamwork, maar de rol van de clint ontbreekt hierin vaak nog. Clinten, familie en vertegenwoordigers hebben unieke inzichten in het zorgproces die bijdragen aan patintveiligheid. De clint is immers de enige die het gehele zorgproces meemaakt en kan daarin optreden als adviseur of controleur. De zorgprofessional behoudt de eindverantwoordelijk voor de veiligheid van de clint.

Voor een duurzaam effect van rol van de clint is het noodzakelijk dat het perspectief van de clint een integrale rol krijgt op micro-, meso-, macro- en systeemniveau: in het individuele zorgproces, op instellingsniveau, in landelijke koepelorganisaties en in de wet- en regelgeving. En dat aansluiting plaatsvindt op bestaande (inter)nationale initiatieven die intussen verder ontwikkeld, gevalueerd en gennoveerd dienen te worden.

Relatie professional en clint
De relatie tussen de professional en de clint is het uitgangpunt voor de ontwikkeling van de rol van de clint in patintveiligheid. De motivatie van de professional om de clint een rol te geven in het optimaliseren van patintveiligheid is daarbij een kritische succesfactor. Bewustwording bij en vaardigheden van professionals en clinten zijn dan ook cruciaal om interventies effectief in te zetten.

Internationale voorbeelden van interventies zijn landelijke campagnes met praktische informatie en tips voor professionals, clinten en zorginstellingen. Bekende nationale (praktijk)voorbeelden zijn de Patintveiligheidskaart (NPCF et al.), de informatiebrochure `Durf te vragen' (Centrum Patintveiligheid Isala & Zorgbelang) en de animatiefilm`Help mee aan uw veilige behandeling' (St. Maartenskliniek).

De voorstudie is uitgevoerd in opdracht van ZonMw.


Deel: ' De rol van de clint in patintveiligheid een must geen wenselijkheid '
Lees ook