De Savornin Lohman nieuwe raadsheer Hoge Raad der Nederlanden https://www.minjust.nl/c_actual/persber/pb0571.htm

Persbericht Ministerraad

De Savornin Lohman nieuwe raadsheer Hoge Raad der Nederlanden

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister A. H. Korthals van Justitie om jhr. mr. B.C. de Savornin Lohman voor te dragen voor benoeming tot raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden.

Mr. De Savornin Lohman (52) begon zijn loopbaan in de advocatuur. In 1981 werd hij benoemd tot rechter in de rechtbank te Rotterdam. Zijn benoeming tot raadsheer in het gerechtshof te s.-Gravenhage volgde in 1986. Sinds 1994 is hij er coördinerend vice-president.

Mr. De Savornin Lohman volgt mr. Bleichrodt op die benoemd is tot vice-president van de Hoge Raad.


Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850, email: voorlichting@best-dep.minjust.nl, fax: (070) - 3707594


Laatst gewijzigd: 28-02-2000

Deel: ' De Savornin Lohman raadsheer Hoge Raad der Nederlanden '
Lees ook