De Schilderswijk in actie voor Vluchtelingen


DEN HAAG, 20150911 -- Buurtcentrum De Mussen voert acties voor vluchtelingen uit Syrië. Bij deze acties zal geld worden ingezameld door buurtbewoners uit de Schilderswijk. Het ingezamelde geld is bestemd voor Stichting Vluchteling. Deze stichting zet zich in voor de duizenden vluchtelingen die na een barre tocht aankomen op de Griekse eilanden. Zij richten zich vooral op de kwetsbare groepen: kleine kinderen, zwangere vrouwen en zieken. Met het ingezamelde geld wordt gezorgd voor eten, drinken, medische zorg, tenten en kleding. Daarnaast zullen goederen worden ingezameld, die gesorteerd worden door moeders uit de wijk en die door jongeren naar het vluchtelingenkamp in Calais worden gebracht.

Door middel van een sponsorloop, benefietavond en andere acties hopen we zo veel mogelijk geld en goederen op te halen.

Sponsorloop
Op woensdag 16 september om 14.00 uur is er op het Mr. De Bruinplein in de Schilderswijk een sponsorloop voor kinderen. De kinderen rennen rondjes voor het goede doel. U kunt de kinderen sponsoren voor minimaal € 1,- per rondje.

Benefietavond
Op vrijdag 18 september is er een benefietavond met Haagse muzikanten. Ook de kinderen van het talentontwikkelingsprogramma van De Mussen ‘De TalentenTent!’ zullen optreden met raps en zang. Als entree voor de benefietavond vragen we een vrijwillige bijdrage (zelf te bepalen). Moeders uit de wijk zullen hapjes verkopen waarvan de opbrengst ook naar Stichting Vluchteling gaat. Stichting Vluchteling zal ook aanwezig zijn op deze avond en gaat vertellen over haar werkzaamheden.

Steun deze acties!

U kunt de kinderen steunen door bij te dragen aan de sponsorloop. Uw bijdrage kunt u over maken op rekeningnummer: NL04INGB0003903228, ten name van Stichting voor de Haagse Jeugd Clubhuizen De Mussen o.v.v. Actie voor Vluchtelingen. U bent welkom om de kinderen aan te moedigen op de sponsorloop! Daarnaast kunt u op 18 september op de benefietavond spullen (dekens, schoenen, goede kleding, toiletartikelen) brengen naar Buurtcentrum De Mussen (Hoefkade 602, Den Haag).

Het resultaat van deze actie wordt bekend gemaakt op de website www.demussen.nl en onze Facebookpagina. Daar kunt u ook het verslag vinden van de reis van de jongeren naar Calais.

Graag bedanken wij bureau Ontwerpwerk en The Printer Copyservice Voorburg die deze acties mede mogelijk hebben gemaakt.


Deel: ' De Schilderswijk in actie voor Vluchtelingen '
Lees ook