Gemeente Vlaardingen


07-02-2003

De school gaat de buurt in

Burgemeester en Wethouders hebben 41.000 euro uitgetrokken voor het project De buurt, ons huis. Dit project is voor kinderen van de basisschool. Het doel is de betrokkenheid van kinderen bij hun buurt te vergroten.

Kleuters van groep 1 en 2 gaan schatten verzamelen op straat en de leerlingen van groep 3 en 4 gaan op zoek naar allerlei speelplekken in de buurt. Kinderen van groep 5 en 6 leren dat er verschillende belangen spelen in de buurt. Wat is privé en wat openbaar? Wie is verantwoordelijk voor de omgeving? En hoe staat het met de verantwoordelijkheid van de leerlingen zelf? De groepen 7 en 8 tot slot verdiepen zich in de geschiedenis van de buurt. Via een interview met een oudere bewoner, een gesprek met een gemeentelijk plannenmaker, een bezoek van de wijkagent in de klas

Tien scholen, verspreid over de wijken, kunnen deelnemen aan het project. Per deelnemende school is een bedrag beschikbaar voor het realiseren van plannen (bijvoorbeeld het verfraaien van pleintjes en speelgelegenheden). Het project start in de Babberspolder.

Deel: ' De school gaat de Vlaardingse buurt in '
Lees ook