SP

De SP-fractie in het Europees Parlement

Erik Meijer Dankzij het vertrouwen van één op de twintig kiezers bij de Europese verkiezingen van juni 1999 (hier de complete uitslag) is de SP sindsdien ook vertegenwoordigd in het Europees Parlement.

"Onze man in Brussel" is Erik Meijer (1945), afkomstig uit Rotterdam. Meijer studeerde sociale geografie, was leraar aardrijkskunde en ambtenaar. Sinds het begin van de jaren 60 is hij politiek actief, onder meer als hoofdbestuurslid van de Socialistische Jeugd (SJ). In de jaren 70 was hij namens de PSP gemeenteraadslid in Amsterdam, in de jaren 1982-1995 Statenlid in Zuid-Holland voor de combinatie PSP-CPN-PPR. Na de vorming van GroenLinks was hij tot 1995 tevens landelijk vice-voorzitter van die partij. Begin 1996 maakte Meijer de overstap naar de SP. Hij werd in 1998 fractievoorzitter in de armste deelgemeente van Rotterdam, Delfshaven. Daarnaast nam hij actief deel aan de uitbouw van de Europese contacten van de partij.

In het Europees Parlement maakt de SP deel uit van de groep Verenigd Links. De partij verzet zich tegen de vorming van een Europese superstaat, die te ver af staat van de mensen en te zeer de belangen dient van de Europese multinationals. (Zie ook het Europese programma van de SP: Wie zwijgt stemt toe.)

Erik Meijer wordt daarbij ondersteund door medewerker Steve McGiffen.

Deel: ' De SP-fractie in het Europees Parlement '
Lees ook