Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

De sterke troeven van de Leiestreek
Brugge, 16/10/2001

Het eerste werkingsjaar van de
vzw Toerisme Leiestreek maakt duidelijk dat ook deze West-Vlaamse regio zich in
2001 kon onderscheiden. Tijdens de opmaak van een actieplan toerisme Leistreek
2001 werd meer dan ooit rekening gehouden met de sterke troeven van de streek.
Deze situeren zich op het vlak van het kunst- en cultuurhistorisch patrimonium,
het ambachtelijk aspect, het recreatieve vlak en vooral attracties en evenementen. Opvallend dit jaar is de groei bij de dagtrips voor groepen.

De realisatie van een
vakantiebrochure zorgde voor een beeldvorming van de regio. Daarnaast werd er
ook een museabrochure en logiesbrochure uitgegeven. Een goede distributie via de
toeristische diensten, aanwezigheid op tal van toeristische beurzen en deelname
aan tal van joint promotion acties met kranten en magazines zorgde voor een
optimale verspreiding van deze brochures. De bezoeker werd verder verwend met
een folder over de evenementen en de Leieboottochten. Via de Leiekantjes werden
de beste adressen aan de waterkant bekend gemaakt. De Leiestreek scoort zeer
goed bij de socio-culturele verenigingen. Het aantal daguitstappen van groepen
steeg met 15 %.

Recreatie en cultuur

De boottochten op de Leie ,
Schelde en kanalen kenden een groot succes. Tal van tochten waren zelfs
volboekt. Het mooie weer speelde hierbij natuurlijk een rol. De museagids
Leiestreek zorgde er tevens voor dat onze musea meer bezoekers kregen. Verder is
er ook een stijgende belangstelling vast te stellen voor fietstoerisme. Ook hier
zorgden de nieuw aangelegde fietsroutes voor extra toeristen. Onze infokantoren
kenden een grote toeloop van geïnteresseerde toeristen. Ook hier is een verdere
professionalisering doorgedrongen en wil men van toerisme ernstig werk maken.
Ook de grote evenementen met als topper de tentoonstelling "Een zeldzame
weelde" mochten op heel veel belangstelling rekenen.

Samenwerking

De regioafbakening van de
Leiestreek is nu voltooid. Recent zijn ook de West-Vlaamse Scheldestreek (
Zwevegem, Avelgem, Anzegem, Deerlijk, Spiere-Helkijn) en de gemeenten Wielsbeke,
Meulebeke, Dentergem, Oostrozebeke, Ledegem, Lendelede, Hooglede en Ingelmunster
bereid gevonden toe te treden. Vanaf 2002 wordt er gewerkt aan een strategisch
plan toerisme en recreatie Leiestreek. Dit document zal een richtingwijzer
vormen voor de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector in de
Leiestreek.

Deel: ' De sterke troeven van de Leiestreek Vlaanderen '
Lees ook