Gemeente Delft

17 augustus 1999

Persbericht + uitnodiging De Straat Milieu-adviseurs naar Delftech Park

Delft 17 augustus 1999

Het Delftse Milieu-adviesbureau De Straat gaat zich vestigen op Delftech Park, het bedrijventerrein voor kennisintensieve bedrijven en instellingen. Op 25 augustus a.s. wordt de koopovereenkomst ondertekend voor een kavel met een oppervlakte van circa 4.157 m2. De Straat is hiermee de eerste grote partij op de noordelijke helft van het bedrijventerrein.

De Straat houdt zich bezig met milieu-advisering in de breedste zin des woords. Dat het bureau als `kennisintensief' wordt aangemerkt vloeit voort uit het feit dat men zich in toenemende mate bezighoudt met het ontwikkelen, bedenken en exploiteren van informatie- en softwaresystemen, die te maken hebben met milieuvraagstukken. Nu is het bureau nog gevestigd in een vleugel van het voormalige Oude en Nieuwe Gasthuis aan de Antonia Veerstraat. Bij De Straat, met nevenvestigingen in Delft en Arnhem, werken in totaal 150 werknemers.

Het bouwplan voor de nieuwe huisvesting is ontwikkeld en uitgewerkt in samenwerking met projectontwikkelaar Celestian B.V. uit de Bilt. Het uit vier bouwlagen bestaande complex ter grootte van zo'n 4.100 m2 bruto vloeroppervlak is ontworpen door Chris de Jonge van JHK Architecten uit Utrecht. In de nieuwbouw krijgen milieu-aspecten een hoge prioriteit. Zo voorziet het plan onder meer in een gesloten watersysteem, waarbij het opgevangen hemelwater wordt gebruikt voor sanitaire doeleinden. Verder zal zoveel mogelijk aan energieterugwinning worden gedaan en wil men bij de bouw zo min mogelijk materiaal gebruiken. De bouw wordt uitgevoerd door Sprangers Bouwbedrijf uit Breda.

De eerste paal zal a.s. november kunnen worden geslagen. Naar verwachting zal De Straat in het vierde kwartaal volgende jaar haar nieuwe behuizing op Delftech Park kunnen betrekken.

De pers is van harte welkom bij de ondertekening van de koopovereenkomst aanwezig te zijn. De ondertekening vindt plaats op de kamer van wethouder R. Grashoff om 11.00 uur. Adres: Oude Delft 137.

Deel: ' De Straat milieu-adviseurs naar Delftech Park '
Lees ook