Gemeente Tilburg


26-1-99

Historische buitenplaats De Strijdhoef voorgedragen voor rijksmonumentenlijst

In aanvulling op de gebouwen die al monument zijn

Tilburg gaat (als de gemeenteraad akkoord is) adviseren om de historische buitenplaats 'De Strijdhoef' (Schoorstraat 14, Udenhout) op de rijksmonumentenlijst te plaatsen. Staatssecretaris F. van der Ploeg van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft aan de gemeenteraad van Tilburg gevraagd hierover een advies uit te brengen. De Rijksdienst vindt, net als het college van b&w, dat De Strijdhoef een grote (nationale) cultuurhistorische waarde heeft die plaatsing op de monumentenlijst rechtvaardigt. ´De Strijdhoef´ is dan beschermd op grond van de Monumentenwet 1988.

Bescherming Strijdhoef
Enkele gebouwen aan de Schoorstraat 14 zijn al beschermd als rijksmonument, met name het kasteel en enkele bijgebouwen. Het huidige voorstel, afkomstig van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, is een uitbreiding van die bescherming. Het omhelst de bescherming van het gebied dat nog duidelijk herkenbaar is als 'historische buitenplaats'. Er is vastgesteld dat de bescherming van historische buitenplaatsen in Nederland onvoldoende is. Na een landelijke inventarisatie vindt de Rijksdienst dat ook De Strijdhoef beschermd moet worden.

Aanleg en bebouwing
Het gebied is in de huidige vorm qua aanleg en bebouwing in hoge mate 18e en 19e eeuws. Het geheel wordt gekenmerkt door een 'sier'-gedeelte (kasteel en omstreken) en een utilitair gedeelte (voor gebruik als productiebos en weiland). Naast de waardevolle historische bebouwing (kasteel, poortgebouw, tuinkoepel) is het gebied volgens de Rijksdienst van algemeen belang vanwege de aanleg met 18e eeuwse waterpartij, lanen, sterrenbos, beplanting, en tuinsieraden. Essentieel is verder dat het geheel een zeldzame en gave structuur heeft, waardoor het nog als historische buitenplaats herkenbaar is. In cultuurhistorisch opzicht betekent de aanwijzing natuurlijk een (nationale) erkenning en waardering, van de buitenplaats zelf maar ook van de manier waarmee daar tot op heden is omgegaan. Het college erkende dit in 1997 met de voordracht voor de Brabantse Monumentenprijs van het reeds beschermde deel van het landgoed 'De Strijdhoef'. De eigenaar kreeg destijds een eervolle vermelding. De gemeenteraad neemt begin maart een standpunt over dit voorstel in. Op basis van diverse adviezen neemt de rijksoverheid een besluit.

Deel: ' De Strijdhoef Udenhout voorgedragen als rijksmonument '
Lees ook