Natuurmuseum Joure

De taal van de zilvermeeuw

De maanden juni tot en met september is in het Natuurmuseum Joure een expositie over meeuwen ingericht Het materiaal is beschikbaar gesteld door het Biologisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Het is een deel van het resultaat van het onderzoek dat indertijd werd verricht onder leiding van prof. Baerends.

Het accent ligt bij deze tijdelijke tentoonstelling op de "taal" van de zilvermeeuw. Wat deze imposante vogel kan en wil vertellen is op duidelijke en boeiende wijze in beeld gebracht. Daarnaast vallen er diverse leden van de grote meeuwenfamilie te bewonderen. Over het broedgedrag van de meeuw wordt een videofilm vertoond. De meeuw is zo'n algemene vogel, dat het nauwelijks de moeite lijkt te lonen om daarvoor een tentoonstelling te bezoeken. Wat in "De taal van de zilvermeeuw" verteld en getoond wordt is echter uniek. Zelden zult u de kans hebben zon vrijwel volledig beeld te krijgen van de manier waarop deze vogel met zijn soortgenoten communiceert.

Zoals gebruikelijk is de tentoonstelling bijzonder geschikt voor een bezoek door de hogere leerjaren, van de basisschool en de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs.

Zoekwoorden:

Deel: ' De taal van de zilvermeeuw in Natuurmuseum Joure '
Lees ook