Nederlands Instituut voor Ecologie

PERSUITNODIGING - LAST CALL

VOOR VRIJDAG 29 SEPTEMBER 2006

De toekomst van onze biodiversiteit. Dat is morgen het onderwerp van discussie. Stuart Pimm krijgt vandaag de Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen uit handen van de Prins van Oranje. Morgen is hij de spil waar het symposium 'Study Nature, Value Nature' omheen zal draaien. De prijswinnaar ziet een toekomst voor de biodiversiteit, die best rooskleurig is: als we de juiste maatregelen nemen... Ook staatssecretaris van Milieu Pieter van Geel zal daarover zijn licht laten schijnen.

Zonder overdrijven kun je stellen dat de biodiversiteit wereldwijd op zeer gespannen voet staat met de menselijke economie. Maar als je door onderzoek weet hoe de aantasting van de natuur in zijn werk gaat, valt er veel te redden en te herstellen. De internationaal vermaarde ecoloog Stuart Pimm ontvangt 28 september de Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen 2006 van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen voor "zijn onderzoek naar het uitsterven en het behoud van soorten". Hij was het die begin jaren 1980 het begrip voedselketen/voedselweb introduceerde in het onderzoek naar het uitsterven van planten- en diersoorten. Bij bescherming moet je dus niet alleen kijken naar de soort zelf, maar ook naar de soorten die hij eet of waar hij juist het voedsel voor vormt.

In zijn boek The world according to Pimm: a scientist audits the Earth komt de grote menselijke invloed op de natuur ruimschoots aan bod. Pimm vindt dat de mens ook wat terug moet doen om de biodiversiteit en de ecosystemen - het ecologische erfgoed - te beschermen en in stand te houden. Zoals hij stelt: "We do not live in Jurassic Park: we cannot recreate species once we have driven them to extinction." Ecologie en natuurbehoud moet je op wereldschaal bedrijven is één van zijn motto's. En daarnaast wil deze optimist - "the world is not doomed, but neither is it healthy" - zijn kennis delen met politiek, journalistiek en een breed publiek. Op vrijdag 29 september is dat ook zijn doel. Na de voordrachten van drie vooraanstaande Nederlandse onderzoekers over de ecologie en de toepassingen daarvan en Pimms Heinekenlezing vindt er een debat plaats ingeleid door staatssecretaris van Milieu Pieter van Geel. Over de toekomst van natuurbeheer en -beleid, de toekomst van de natuur in Nederland en de wereld, 'boerennatuur' en het spanningsveld tussen ecologie en economie. U bent hierbij ook van harte welkom.

Volledig programma & samenvattingen lezingen: www.nioo.knaw.nl/events/pimm.

Locatie: Wageningen. Scheikundecomplex (gebouw 316), De Dreijen, Wageningen Universiteit.

Contact op 29 september: 06-10487481 (Froukje Rienks) of evt. 06-25387746 (Mariette Kramer).

Organisatie:
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
Netherlands Ecological Research Network (NERN)
Wageningen Universiteit & Researchcentrum (WUR)
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Vriendelijke groet,

Froukje Rienks
Wetenschapsvoorlichter
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
Bureau Diensten, Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis
Postbus 1299, 3600 BG Maarssen
0294-239303/300
06-10487481 (mob)
0294-232078 (fax)
f.rienks@nioo.knaw.nl
http://www.nioo.knaw.nl
Het NIOO is het onderzoeksinstituut voor ecologie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)


Deel: ' De toekomst van de biodiversiteit debat tussen wetenschap, politiek.. '
Lees ook