De toekomst van de financieel adviseur geschetst door Steven van Eijck


Uitnodiging lezing over de toekomst financieel adviseur op donderdag 18 juni MBO-Raad Woerden

WOERDEN, 20150513 -- Steven van Eijck is voorzitter van de onlangs opgerichte stichting Het Nederlands Banken Instituut (HNBI). Op uitnodiging van het Instituut Financiële Kennisontwikkeling houdt hij 18 juni bij de MBO-Raad in Woerden een lezing over de toekomst van de financieel adviseur voor docenten en studenten die te maken hebben met het examen Wft (wet financiëel toezicht).

De stichting NHBI heeft als doel een bijdrage te leveren aan het herstel van het vertrouwen in de financiële sector. Essentieel hierbij is dat het gedrag van bankiers dient te verbeteren. De nadruk bij financieel adviseurs ligt te vaak op de (eigen) financiële prikkels in plaats van het klantbelang. Ook wordt getwijfeld aan de deskundigheid en vakbekwaamheid van de financieel adviseurs. Steven gaat in op de mogelijke betrokkenheid van MBO- en HBO-instellingen bij de verbetering van de beroepsethiek en deskundigheid van de toekomstige financieel adviseur

Verbeteren slagingspercentages bij MBO en HBO

Naast HNBI passeert een zeer actueel probleem de revue. Gebleken is dat het merendeel van de studenten op MBO- en HBO-opleidingen de Wft-examens niet haalt, met alle gevolgen vandien. Uiteraard hebben de diverse betrokken partijen hier alle een aandeel in. Denk hierbij aan de ervaring van studenten, de kennis van de scholen op Wft-gebied, de moeilijkheid van de examenvraagstelling en de betrokkenheid van de opleiders.

De Wft-examinering is aangepast om het klantbelang zo goed mogelijk te dienen. Zoals de overheid op dit moment toetst, gaat dit helaas ten koste van het studentbelang.

Steven is al 20 jaar aandeelhouder bij opleider Instituut Financiële Kennisontwikkeling (IFK). Aan een verbetering van de slagingspercentages wil IFK graag een bijdrage leveren. Door het aanpassen van ons opleidingsmateriaal en een betrokken samenwerking met de afnemers van ons opleidingsmateriaal, willen wij het belang van beide partijen, docenten en studenten, op een kwalitatief zo goed mogelijke wijze dienen. Op 18 juni zal Steven meer uitleg bieden over de oplossingen, die wat IFK betreft, geboden kunnen worden.

Toegangskaarten en dagprogramma kunnen per E-mail worden aangevraagd penningmeester@vdab.nl

Over de VDAB

De VDAB ( Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer) is opgericht 4 november 1994 als belangenvereniging voor het ondersteunen van theoretische- en praktische opleidingstrajecten voor docenten binnen de sector Bank- en Verzekeringswezen voor het MBO- en HBO.

De VDAB heeft zelf initiatieven genomen voor het her- en bijscholen van docenten in het uitvoeringskader van de WET - BIO door het oprichten van de Stichting VDAB – Talent en door het stimuleren van docenten met een jaarlijkse uitreiking van de VDAB – Bokaal.


Deel: ' De toekomst van de financieel adviseur geschetst door Steven van Eijck '
Lees ook