Rijks Universiteit Groningen


Bezoek van Minister Eveline Herfkens
De toekomst van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking

Datum en tijd dinsdag 19 januari 1999, 20.00 uur
Evenement Minister van Ontwikkelingssamenwerking ondervraagd door Hans- Paul Klijnsma (Centre for Development Studies, RUG) Titel Toekomst in samenwerking
Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen Organisatie Jonge Socialisten, afdeling Groningen Evert Vermeer Stichting, afdeling Groningen Centre for Development Studies, RUG
Informatie Hans-Paul Klijnsma, tel. (050)363 56 01

Lang is Jan Pronk het boegbeeld geweest van de Nederlandse ontwikkelings- hulp en -samenwerking. Aan Eveline Herfkens de taak om een nieuw gezicht te geven aan de ontwikkelingssamenwerking. Nu, na een paar maanden, wekt zij vooral de indruk haast te willen maken met het wijzigen van Pronks beleid. Het aantal hulpontvangende landen wil ze drastisch terug brengen. Wat zijn de criteria die ze wil gebruiken? Valt Afrika niet af als continent waar Nederlandse ontwikkelingshulp naar toe gaat? Herfkens zegt vooral te willen samenwerken met plaatselijke overheden, terwijl Pronk juist streefde naar directe samenwerking met de bevolking. Op 19 januari zal Herfkens gevraagd worden naar de achtergronden van de beleidswijzigingen en vooral ook naar de samenwerkingsvormen voor de 21e eeuw. Op de avond zal ook voor het publiek ruimschoots gelegenheid zijn de minister vragen te stellen.

Deel: ' De toekomst van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking '
Lees ook