De Unie


Corus: Het is twee minuten voor twaalf!!

Aanstaande donderdag 13 maart 2003 zullen de jaarcijfers bekend worden gemaakt door het Corus Concern te Londen. De Unie maakt zich grote zorgen over het voort-bestaan van het Concern. Na 4 jaren van grote verliezen, miljarden euro's zijn in rook opgegaan, is nog steeds niet duidelijk of er een toekomst is voor het Concern, welke gefuseerd is in oktober 1999 vanuit het oude Hoogovens te IJmuiden en Bri-tish Steel.

Keer op keer heeft de voorzitter van de Board aangegeven dat er een winst zou wor-den behaald en zoals hij dat zei: "de zon zou weer gaan schijnen voor het Concern en de neerwaartse trend van miljarden verlies zou worden omgebogen in een forse winst en de onderneming zou weer vitaal worden".

De Unie constateert gaandeweg dat het vertrouwen in de fusie bij de medewerkers in IJmuiden als sneeuw voor de zon is verdwenen. De mensen zijn het zat, zeg maar spuugzat, en hebben geen enkel vertrouwen meer in het Concern. Zij zijn zeer be-vreesd dat Corus IJmuiden meegesleurd wordt in een dramatische val van het con-cern. Het kan niet zo zijn dat, door mismanagement van de afgelopen jaren door de concernleiding in Londen, de mensen hier in IJmuiden hun baan moeten verliezen. De kritiek die De Unie heeft op de huidige situatie is het ontbreken van een duidelijke strategie en van enige vorm van winstherstel.

Tevens constateert De Unie dat Corus IJmuiden nog steeds een gezonde onderne-ming is waar de afgelopen jaren door de medewerkers hard is gewerkt om de on-derneming winstgevend te houden. Daarin zijn ze volgens De Unie heel goed in ge-slaagd. World Class IJmuiden heeft die resultaten afgeworpen die wij hadden verwacht. De onderneming staat er goed voor en kan de concurrentieslag de ko-mende jaren heel goed aan . De Unie heeft vertrouwen in de leiding van Corus IJmuiden.

Wij dringen aan op een besluit dat perspectief biedt voor zowel de medewerkers in IJmuiden als voor de collega's in U.K. Een van de belangrijkste punten hierin is het zekerstellen van de investeringen voor de komende jaren in IJmuiden. Alleen op de-ze wijze kunnen we de werkgelegenheid in IJmuiden behouden.

De Unie wil dan ook dat de opbrengsten uit de eventuele verkoop van de aluminium poot, als het niet anders kan, in zijn geheel wordt geinvesteerd in nederland. Blijk-baar willen de Britten de aluminium poot verkopen om hun eigen verliezen te com-penseren. Op die manier verdwijnt zuur verdiend nederlands geld in een bodemloze put. Daarom staat De Unie volledig achter het eisenpakket van de Centrale Onder-nemingsraad van Corus Nederland B.V.

Heeft u nog aanvulling of opmerkingen dan kunt u dat richten aan De Unie te Hoofd-dorp, per fax 023- 56 22 556 of per e-mail mln-a@unie.nl

De Unie Kadergroep Corus


* Intropagina Corus

maandag, 10 maart 2003

Deel: ' De Unie bezorgd over voortbestaan Corus '
Lees ook