De vergadering van de toekomst start nu


Nieuwe OurMeeting App verlegt focus van 'papierloos' naar 'besluitvorming'

Dordrecht, 20160215 -- De vergadering van de toekomst begint al voordat de bijeenkomst aanvangt. Gebruikers van de nieuwe OurMeeting App voor papierloos vergaderen, die gelanceerd is op 15 februari, maken vandaag al kennis met die toekomst. De nieuwe OurMeeting App zet meer dan ooit in op verbetering van besluitvorming. Zo kunnen vergaderdeelnemers via de app, met elkaar in gesprek gaan, meteen nadat de agenda verzonden is.

“Door het accent op ‘papierloos’ zet de term ‘papierloos vergaderen’ je op het verkeerde been”, zegt CEO Rens Groeneveld van DocWolves, de makers van OurMeeting. “Papierbesparen is een mooie bijzaak. Waar het wérkelijk om draait, is verbetering van besluitvorming. Daar willen we met deze nieuwe app weer een volgende stap in zetten.”

Besluitverbetering
De nieuwe app maakt het delen van aantekeningen op agenda, notulen en andere documenten eenvoudig. “Het delen van aantekeningen is een vorm van in-app messaging. Vergaderdeelnemers kunnen digitaal met elkaar in gesprek gaan” licht Groeneveld toe. “Daardoor ontstaat er dus makkelijker communicatie voorafgaand aan de vergadering.”

Locatie en tijdstip ontkoppelen
De app draagt bij aan het ontkoppelen van locatie en tijdstip van een vergadering. Dat heeft veel voordelen. Deelnemers kunnen al aangeven of onderwerpen op de agenda hamerstukken zijn.  Maar ook kan al voor de vergadering duidelijk worden dat een onderwerp nog niet rijp is voor discussie of besluitvorming, bijvoorbeeld omdat relevante informatie ontbreekt.

'Cross-platform' delen
Een uniek kenmerk van de app is dat aantekeningen die gemaakt worden op een iPad ook gedeeld kunnen worden met een Android of Windows-tablet. Zolang alle gebruikers maar de OurMeeting App gebruiken om annotaties op hun vergaderstukken te maken, zijn de aantekeningen ‘cross-platform’ deelbaar. Voor zover bekend is er geen andere app die dat kan evenaren. Zeker bij organisaties waar met veel verschillende andere partijen wordt samengewerkt (en vergaderd) is dat een belangrijk voordeel. Het maakt uitwisseling en communicatie makkelijker.
 
Actie!
Een van de grootste irritaties bij vergaderdeelnemers zijn vergaderingen waar geen heldere acties uit komen. De vernieuwde OurMeeting App geeft door de vernieuwde actielijst, zowel deelnemers als voorzitters meer grip op de status van actiepunten.

Verder heeft de app een frisse look and feel gekregen. De nieuwe app is beschikbaar voor iPads vanaf iOS 8 en kan vanaf nu gedownload worden uit de App Store.

einde persbericht

Over OurMeeting:
Ourmeeting is een product van DocWolves uit Dordrecht. Missie is om organisaties te helpen met het nemen van betere besluiten in minder tijd, door het ontwikkelen van slimme IT-oplossingen. DocWolves ontwikkelt al sinds 2009 oplossingen voor zowel eenvoudige vergaderingen als complexe besluitvormingstrajecten met meerdere raden, commissies en belanghebbenden.


Deel: ' De vergadering van de toekomst start nu '
Lees ook