Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Ruimte

afbeelding vervolgpagina Vijfde Nota

De Vijfde Nota in tekst en beeld

De ruimte in Nederland staat onder druk. Vanuit talloze deelbelangen wordt ruimte geclaimd. Nu welvaart en materiële consumptie sterk groeien, neemt de behoefte aan ruimte steeds verder toe en wordt de strijd om de ruimte alleen maar heviger. Tegelijkertijd hechten wij in Nederland steeds meer belang aan ruimtelijke kwaliteit.

Om te voldoen aan deze vraag naar ruimte en ruimtelijke kwaliteit is nieuw rijksbeleid nodig. In deel 1 van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, Ruimte maken, ruimte delen zet het kabinet het ruimtelijk beleid voor de komende decennia uiteen.

De nota geeft antwoord op vier centrale vraagstukken:
* Hoe kunnen we de ruimtelijke kwaliteit in stad en land verhogen?
* Kunnen we de ruimte beter gebruiken wanneer steden en dorpen in stedelijke netwerken samenwerken?

* Hoe kunnen we ons beter beschermen tegen overstromingen en het water meer de ruimte geven?

* In hoeverre is voor de uitvoering van het ruimtelijk beleid Europese samenwerking nodig?

Voor de complete Vijfde Nota. Zie het orginele bericht.

Deel: ' De Vijfde Nota in tekst en beeld '
Lees ook