Rijks Universiteit Groningen


J.G. DE VRIES hoogleraar homogene katalyse fijnchemie

De Rijksuniversiteit Groningen en DSM Research, Geleen, maken de benoeming bekend van dr. J.G. de Vries als deeltijd hoogleraar Homogene Katalyse Fijnchemie. Per 1 februari 1999 is hij voor een dag in de week werkzaam op het Stratingh Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen.

Hans de Vries (Amsterdam, 1951) promoveerde in de organische chemie aan de RUG bij prof.dr. R.M. Kellogg op een bio-organisch onderwerp. Na twee jaar als post-doc gewerkt te hebben bij Brandeis University in de VS, aanvaardde hij in 1982 een betrekking als Laborleiter bij het Sandoz Forschungsinsti- tut in Wenen, gevolgd door een positie als senior scientist in medicinal chemistry aan het Sandoz Institute for Medical Research in London. In 1988 keerde hij terug naar Nederland om voor DSM#s fijnchemie te gaan werken aan de ontwikkeling van nieuwe productie-methoden voor fijnchemicalien geba- seerd op homogene katalyse. Op het ogenblik bekleedt hij binnen DSM-Re- search de positie van research fellow. Belangrijke thema#s in zijn onder- zoek zijn schone (milieuvriendelijke) processen en chiraliteit (de chemie van moleculen met spiegelbeeldsymmetrie). Hij is ook betrokkken bij het opstarten van onderzoek op het gebied van combinatoriele katalyse (COMBI- CAT). De combinatoriele aanpak houdt in dat de chemici eerst een groot aantal stoffen maken en daarna uitzoeken welke de bruikbare zijn. Deze werkwijze komt uit de farmacie, waar hij de laatste jaren met veel succes is toegepast.

Milieuvriendelijke fijnchemie
Hans de Vries is zeer actief binnen het IOP-Katalyse, o.a. als lid van de programmacommissie. In Nederland werkt hij reeds geruime tijd nauw samen met de groepen van prof.dr. Ben Feringa (RUG) en prof.dr. Piet van Leeuwen (UvA). De gezamenlijke research-inspanning van de drie groepen op het gebied van homogene katalyse voor milieuvriendelijke fijnchemie werd onlangs versterkt door de toekenning van een EET-subsidie. Ook in Europees verband werkt hij samen op het gebied van homogene katalyse en combinatorial chemistry met een aantal gerenommeerde groepen.

Ideale voedingsbodem
Bij het homogene katalyse-onderzoek in Groningen wil hij zoveel mogelijk gebruik maken van de daar aanwezige expertise op het gebied van de chemi- sche technologie. Bij de RUG is de chemische technologie samen met de organische chemie en de moleculaire anorganische chemie ondergebracht in een onderzoekschool, het Stratingh Instituut. Deze ideale voedingsbodem voor nieuwe ontwikkelingen met industriele relevantie is hem de lange treinreis tussen zijn woonplaats Maastricht en Groningen wel waard.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' De Vries hoogleraar homogene katalyse fijnchemie RUG '
Lees ook