Universiteit van Utrecht


27 september 1999

Staatssecretaris Monique de Vries spreekt op symposium over wateroverlast in Nederland

'Over water-over-last'

Op vrijdag 1 oktober 1999 organiseert het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) een symposium over wateroverlast. Sinds de hoogwaterstanden en de ondergelopen landsdelen in de jaren negentig, speelt het waterbeheer een belangrijke rol bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. De staatssecretaris van Waterstaat, Monique de Vries, geeft aan het eind van het symposium haar visie op de wateroverlast in het rivierengebied. Mede-organisatoren zijn de Kring voor Toegepaste Fysische Geografie (KTFG) en het Interfacultair Centrum Hydrologie Utrecht (ICHU).

Overvolle sloten, ondergelopen straten, buiten de oevers tredende rivieren. Wateroverlast staat hoog op de politieke agenda sinds de hoogwaterstanden van de rivieren in `93 en '95 en sinds de heftige regenval van '98, waardoor laaggelegen delen van West-Nederland onderliepen. In tegenstelling tot sommige landbouwgebieden waar juist verdroging door afwatering en bemaling een probleem vormt. Rivierverruiming, flexibel peilbeheer en grondwater neutraal bouwen zijn sleutelbegrippen in het waterbeheer. De sprekers, afkomstig uit wetenschap en praktijk, gaan in op de oorzaken en oplossingen van de wateroverlast.


8:30/9:00 uur: Fietsexcursie vanaf Zaltbommel (NS-Station) door de uiterwaarden om Heerewaarden. In dit gebied gaan natuur, recreatie, cultuurhistorie en rivierverruiming hand in hand, voorbeeld van een goede beleidsafstemming.

13:30 uur:
Welkom door prof.dr. Joost Terwindt, voorzitter KNAG. Het watersysteem als leidend principe voor ruimtelijke inrichting; opening door prof.dr. Cees van de Akker, ICHU.

14:00 uur: Wateroverlast door rivieren: naar een duurzame en veilige inrichting van het rivierengebied; door dr. Hans Middelkoop, FRW/UU.
14:30 uur:
Wateroverlast op het platteland: grondwater als leidraad voor oppervlaktewater; door ir. Heiko Prak, Dienst Landelijk Gebied, Utrecht.

15:00 uur:
Pauze

15:30 uur:
Wateroverlast in de steden: een watersysteemgerichte benadering van stedelijke gebieden; door prof.ir. Jan Wiggers, TU-Delft.
16:00 uur: Panel van sprekers met input van jonge geografen onder leiding van prof.dr. Cees van de Akker.

17:00 uur:
Slotwoord en startschot van de WATERwedSTRIJD door drs. Monique de Vries, staatssecretaris Waterstaat, voor leerlingen uit de derde klas van het voortgezet onderwijs, die de uitdaging aangaan om meer grip te krijgen op het watersysteem in hun eigen omgeving.

Het KNAG is een beroepsvereniging voor geografen die de maatschappelijke discussie vanuit een geografische invalshoek wil voeden. Bij het KNAG zijn een kleine 4000 leden aangesloten die werkzaam zijn in het bedrijfsleven, het onderwijs, bij de overheid of wetenschappelijke instituten. Het KNAG is gevestigd bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Het symposium vindt plaats in bezoekerscentrum De Grote Rivieren in Heerewaarden, midden in het natuurontwikkelingsproject Fort Sint Andries.

Deel: ' De Vries spreekt op symposium over wateroverlast '
Lees ook