MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: De Vries steunt ICT-onderwijsproject in Zuid-Afrika

STAATSSECRETARIS DE VRIES STEUNT ICT-ONDERWIJSPROJECT IN

ZUID-AFRIKA

Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat J.M. de Vries, heeft samen met haar Zuid-Afrikaanse collega, mevrouw Ivy Matsepe-Casaburri, een Statement of Understanding ondertekend op het gebied van telecommunicatie en human resource management. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat ondersteunt hiermee een onderwijsproject op het gebied van Information Communication Technology (ICT) met een bedrag van 100.000 gulden. De ondertekening vond plaats tijdens de beurs Telecom 99, georganiseerd door de International Telecommunication Union (ITU) in Genève.

Bij het bezoek van minister Netelenbos aan Zuid-Afrika in september is naar voren gekomen dat er een tekort bestaat aan opleidingen op het gebied van ICT. Het Zuid-Afrikaanse departement van Communicatie gaat met het geldbedrag een programma starten. Daarmee krijgen zogenoemde Historisch Achtergestelde Universiteiten voorzieningen voor onderwijs op ICT-gebied door het inrichten van een Web Internet Laboratorium (WIL).

De ondertekening is een onderdeel van een bestaand Memorandum of Understanding, waarin de samenwerking op het gebied van telecommunicatie en post tussen Nederland en Zuid-Afrika is vastgelegd. Onder ditzelfde memorandum heeft minister Wijers in 1996 drie miljoen gulden ter beschikking gesteld voor steun bij het opzetten van Telecenters (een miljoen gulden) uitgevoerd door Nepostel/KPN IC) en voor een beurzenprogramma (twee miljoen gulden) voor de achtergestelde groepen in Zuid-Afrika.

Ook Lucent Technologies in Hilversum en de Universiteit van Twente hebben grote interesse getoond in dit project en zien mogelijkheden om het te integreren in bestaande samenwerkingsverbanden met Zuid-Afrikaanse instituten. Lucent heeft toegezegd eenmalig 35.000 dollar ter beschikking te stellen en voor de komende twee jaar nog eens 10.000 dollar per jaar. De Universiteit Twente heeft toegezegd aan de inhoudelijk kant steun te verlenen en docenten op te leiden.

Anja Sinnema, 070 - 351 7117

18 okt 99 11:12

Deel: ' De Vries steunt ICT-onderwijsproject in Zuid-Afrika '
Lees ook