FNV

De Waal: niet morrelen aan pensioenleeftijd
"Met of zonder sociaal akkoord, de Nederlandse vakbeweging zal altijd vasthouden aan een verantwoorde loonontwikkeling. En dat is precies de voorwaarde die staat in de wet voor de koppeling tussen de lonen en de uitkeringen . Dus het advies van van dat clubje hoge ambtenaren om te ontkoppelen als de loonontwikkeling ontspoort, is volstrekt overbodig."
Aldus FNV-voorzitter Lodewijk de Waal in een reactie op het uitgelekte rapport van de Centraal Economische Commissie, bestemd voor informateur Donner.

In dat rapport pleiten de topambtenaren ook de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar te verhogen. De Waal: Dat is een ernstige zaak en volstrekt prematuur. Ook de FNV wil mensen langer aan het werk houden, maar niet langs deze weg. Je ziet dat het ouderenbeleid een heel klein beetje vruchten begint af te werpen. Maar er is nog een wereld te winnen om te proberen de groep tussen 55 en 65 langer en vooral gezond aan het werk te houden. Laten we daar meer energie in steken. "

De FNV-voorzitter merkt ook op dat de door het CEC voorgestelde verslechteringen passen in het tijdsbeeld en in het straatje van de werkgevers: "Begin deze week hadden VNO-NCW en MKB ook al zo'n getoonzet verhaal. Wat mij daarbij irriteert is dat ze alle zure appelen bij de buren (lees: werknemers en politiek ) neerleggen en zelf geen enkele bijdrage leveren."

Volgens De Waal werd die opstelling deze week tijdens het Europa-overleg tussen kabinet en sociale partners nog eens bevestigd. Op een vraag wat nou precies de bijdrage was van de werkgevers aan de verslechterde economische situatie, kwam VNO-NCW-voorzitter Schraven met niet veel meer dan: "goed werkgeversschap.... ".

31 januari 2003

Deel: ' De Waal niet morrelen aan pensioenleeftijd '
Lees ook