Noordbrabants Museum 's-Hertogenbosch

15 september t/m 2 december 2001
De Wereld van Bosch
Op deze expositie wordt aandacht besteed aan de omgeving waarin de kunstwerken van Jeroen Bosch tot stand kwamen: het 's-Hertogenbosch van de Late Middeleeuwen, een welvarende stad van kooplieden en ambachtslieden, van kerken en kloosters, waar het culturele leven een hoog niveau had bereikt en waar een kunstenaar als Jeroen Bosch tot volle ontplooiing kon komen. De tentoonstelling geeft dan ook een beeld van de materiële cultuur van de gegoede burgerij van 's-Hertogenbosch, waartoe Jeroen Bosch behoorde, alsmede de tastbare uitingen van het culturele klimaat waaraan hijzelf zo'n belangrijke bijdrage leverde. Vanuit deze 'zichtbare wereld' worden vervolgens verbindingen gemaakt met objecten en thema's die in de kunstwerken van Jeroen Bosch en zijn navolgers worden gevisualiseerd.

De Wereld van Bosch vormt het startpunt voor hernieuwde aandacht voor deze voor de stad en de provincie Noord-Brabant zo belangrijke kunstenaar. De gemeente 's-Hertogenbosch heeft 2001 uitgeroepen tot Jeroen Bosch jaar. Gedurende het hele jaar zullen er speciale activiteiten en evenementen plaatsvinden in de stad. Museum Boijmans van Beuningen te Rotterdam wijdt in het najaar van 2001 een speciale tentoonstelling aan het werk van Jeroen Bosch en zijn navolgers.

Lucie Kuijpers
Noordbrabants Museum
Postbus 1004
5200 BA 's-Hertogenbosch
tel. 073-6877808
fax. 073-6877899

Deel: ' De Wereld van Bosch in Noordbrabants Museum '
Lees ook