Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA)

De Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA)

Het is schadelijk voor mensen als ze duurzaam buiten het arbeidsproces komen te staan.
De overheid onderschrijft dit en probeert met regelgeving en ondersteunende maatregelen mensen binnen het arbeidsproces te houden. In eerste instantie was de aandacht van de overheid vooral gericht op het terugdringen van het aantal arbeidsgehandicapten. Met arbeidsgehandicapten wordt bedoeld: iedereen die door ziekte of gebrek minder kansen heeft op de arbeidsmarkt.

Om het aantal arbeidsgehandicapten terug te dringen werden de toelatingscriteria voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) aangescherpt.

De laatste jaren is de aandacht meer gericht op arbeidsgehandicapten aan het werk te houden of aan het werk te krijgen. Om dit mogelijk te maken is op 1 juli 1998 de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA) in werking getreden. Met deze wet wil de overheid de kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidshandicap vergroten.

Inhoud dossier:
Inleiding
Stand van zaken
Persbericht
Officiële Publicatie
Vragen en Antwoorden
De voorlichtingstekst bij dit dossier is te vinden in de rubriek(en): Gesubsidieerd werk
Arbeidsongeschikt / Gehandicapt

---

101-625

naar bovenkant pagina

Deel: ' De Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA) '
Lees ook