Gemeente Utrecht

De Woerd: dorps en tuinstedelijk wonen in Leidsche Rijn Utrecht

De Woerd is een nieuw deelplan voor Leidsche Rijn: er worden 500 woningen gebouwd. De Woerd zorgt voor extra variatie in de woningbouw van Leidsche Rijn met een dorps en tuinstedelijk karakter, individueel herkenbare huizen en veel groen en cultuurhistorie.

De Woerd vormt de schakel tussen de oude dorpskern van De Meern en het Rijnsche Park. Aan de oostzijde ligt Langerak. De bouw van De Woerd is gepland van 2005 tot 2008.

De Woerd krijgt een eigen sfeer en identiteit. Het architectenbureau Mulleners + Mulleners heeft zijn ontwerp gebaseerd op vroege tuinsteden van Dudok en Berlage. Dat levert een afwisselende structuur op, met tegelijkertijd een grote herkenbaarheid en samenhang: open en gesloten bouwblokken met groene privé terreinen tegenover stenige straten en groene pleinen. De woningen zijn zoveel mogelijk individueel herkenbaar met erkers, luifels, dakkapellen of torens.

Er komen woningen in alle prijscategorieën beschikbaar: 50 meergezinswoningen en 450 eengezinswoningen ( waarvan 15% in de sociale sector). Ook een woonzorgcomplex voor ouderen is onderdeel van het plan.

Bijzonder is dat het openbare gebied grotendeels autovrij is, omdat parkeerplaatsen binnen de blokken zijn opgenomen. De verkeersontsluiting vindt grotendeels plaats via de Langerakbaan.

De Woerd is aangesloten op het Jac.P.Thijsse lint dat langs het Rijnsche Park zal lopen. Het lint buigt door De Woerd heen naar het water van de Leidsche Rijn. Het cultuurhistorisch verleden met belangwekkende vondsten uit de Romeinse tijd (een Romeins Castellum) is prominent aanwezig in de Hoge Woerd, het naast De Woerd gelegen terrein van het Rijnsche Park.

Besluitvorming en inspraak
Op 28 januari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) van De Woerd vrijgegeven voor inspraak.

Het concept-SPvE is in opdracht van Bouwfonds Fortis en Maarssens Bouwbedrijf gemaakt door Mulleners & Mulleners Architecten. In afwijking van de gebruikelijke werkwijze in Leidsche Rijn gaat Bouwfonds Fortis/MBB het plangebied integraal ontwikkelen. Dit betekent dat de ontwikkeling en planvorming van zowel de woningen als de openbare ruimte door deze partijen wordt voorbereid en gerealiseerd.

Het concept-Stedenbouwkundig Programma van Eisen ligt van 29 januari tot 25 februari a.s. ter inzage bij het Informatiecentrum Leidsche Rijn, Verlengde Vleutenseweg 32a te Utrecht en bij het Wijkservicecentrum, Dorpsstraat 19 te Vleuten.

Op donderdag 13 februari aanstaande vindt een inspraakavond over dit onderwerp plaats. Deze inspraakavond heeft het karakter van een "inloopavond", van 18.00 uur - 21.00 uur in het Informatiecentrum Leidsche Rijn, Verlengde Vleutenseweg 32a te Utrecht.

Noot voor de media:
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Projectbureau Leidsche Rijn, afdeling Communicatie, Dick de Jong, 030-286 71 58.

Utrecht, 28 januari 2003.

Deel: ' De Woerd dorps en tuinstedelijk wonen in Leidsche Rijn Utrecht '
Lees ook