RVU televisie


DOSSIER WEERWERK

Strijd tegen veroordeling wegens dood door schuld:

De zaak Helderman

WOENSDAG 24 FEBRUARI 1999 VAN 21.00 TOT 21.25 UUR, RVU/NEDERLAND 3. HERHALING OP 11 AUGUSTUS A.S.

De laaste Dossier Weerwerk van dit seizoen betreft een zaak met mogelijk grote juridische consequenties. Is een individuele werknemer of een bedrijf verantwoordelijk voor een ongeluk als gevolg van het stelselmatig niet naleven van de veiligheidsvoorschriften?

Op 1 november 1995 is de dan 27-jarige Hoogovens-werknemer Ronnie Helderman betrokken bij een ernstig ongeluk. Tijdens het nachtelijk laden en lossen van schepen en treinwagons verplaatst hij met een vorkheftruck een aantal goederenwagons waaronder, zonder dat hij het weet, gewerkt wordt. Een collega vindt daarbij de dood. Helderman is zwaar geschokt. Wat hij deed was een routine-handeling, die al vaker zo is uitgevoerd. Hij weet weliswaar dat hij niet goed heeft uitgekeken, maar dat kon ook niet vanaf de plek waar hij was en bovendien was er niemand die hem waarschuwde, ook al was dat eigenlijk verplicht volgens de voorschriften.

Helderman en zijn twee chefs worden door de politie verhoord. Of het tot een rechtszaak komt hangt af van de officier van jusititie. Die bepaalt aan de hand van de ernst van het ongeval of het bedrijf en de werknemer die het ongeval veroorzaakte, strafrechtelijk vervolgd worden. Ondertussen besluit de multinational Helderman voor drie dagen te schorsen; zijn chefs worden voor vijf dagen geschorst. Helderman, getrouwd en vader van twee kleine kinderen, doet 's nachts geen oog meer dicht. Steeds maar weer komt het ongeluk naar boven.

Het bedrijf ontspringt de dans. Er wordt een geldboete opgelegd voor het bedrijfsongeval. En daarmee is voor Hoogovens de kous af. Maar voor Helderman ligt dat anders. Hij moet voor de rechter verschijnen. Hem wordt niet alleen verweten dat hij zich niet aan de veiligheidsvoorschriften heeft gehouden, maar hij krijgt ook dood door schuld in de schoenen geschoven. Op hem komt het over alsof hij als moordenaar gezien wordt en dat pikt hij niet. De FNV springt hem bij. Zowel Helderman als de bond vinden het onrechtvaardig dat hij als enige verantwoordelijk wordt gesteld voor het ongeval, terwijl het door de werkdruk en de werkomstandigheden voor iedereen onmogelijk is zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden. De staalgigant, verantwoordelijk voor het naleven van de veiligheidsvoorschriften, komt er met een kleine boete van af en een individuele werknemer is er de dupe van. Helderman vindt dat ook het bedrijf verantwoordelijk is. Maar voor de rechter verliest hij. Hij krijgt een geldboete omdat hij zich niet heeft gehouden aan de veiligheidsvoorschriften en hem wordt dood door schuld aangerekend. Onmiddellijk gaat hij hiertegen in beroep. In hoger beroep wordt hem de geldboete voor het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften kwijtgescholden, maar hij wordt wel veroordeeld tot dood door schuld, echter zonder strafoplegging.

Nog steeds krijgt Helderman als enige de schuld van de dood van zijn collega. Hij stapt naar de Hoge Raad. En wacht gespannen op de uitspraak.

Regie: Wilant Boekelman.

Deel: ' De zaak Helderman in Dossier Weerwerk van de RVU '
Lees ook