Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

De Zonnekoffer: educatieve koffer rond duurzame energie Brugge, 15/2/2000

Ter ondersteuning van het vak Technologische Opvoeding in de eerste graad van het secundair onderwijs werd in opdracht van de provincie een project Duurzame Energie ontwikkeld door de Provinciale Industriële Hogeschool in samenwerking met leerkrachten Technologische Opvoeding, pedagogische begeleiders en andere deskundigen. Resultaat is de uitwerking van een unieke leskoffer met bijhorende brochure en CD-rom. De medewerkers spreken van De Zonnekoffer.

Naar analogie met andere beschikbare educatieve pakketten waarbij veldwerk (ervarend leren van en in de omgeving) centraal staat, wordt een actieve methodiek gebruikt. Uitgaande van verschillende hypothesen onderzoek je, met diverse eenvoudige proefjes, welke mogelijkheden zonne-energie biedt en hoe men die best toepast.

De koffer is opgevat als bouwpakket en bevat alle materialen om de proeven die in het lespakket zijn beschreven, uit te voeren. Enkele van de proefopstellingen kunnen ook thuis in elkaar geknutseld worden om zo verder te experimenteren. Wegens de vorm en de aard (bouwpakket) van de koffer kan niet met een uitleenformule worden gewerkt, vandaar de keuze om in eerste instantie 100 koffers aan te maken en gratis ter beschikking te stellen van een eerste groep van 100 scholen (volgens datum van aanvraag).

Meer informatie:
Provinciehuis Boeverbos
Contactpersoon: Wim Mestdagh
Dienst Natuur- en Milieu-educatie
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
tel: 050/40 32 81
e-mail: nme@west-vlaanderen.be

Deel: ' De Zonnekoffer educatief pakket rond duurzame energie '




Lees ook