GLOBALSIGN

Donderdag 19 Juli: deadline voor toepassing Europese Richtlijn

Donderdag 19 Juli: deadline voor toepassing Europese Richtlijn inzake Elektronische Handtekeningen

GlobalSign biedt nu reeds gekwalificeerde certificaten aan

Brussels - Nagenoeg alle lidstaten van de Europese Unie hebben hun doelstelling gehaald en pasten de Europese Richtlijn inzake Elektronische Handtekeningen toe vóór de deadline van 19 juli 2001. De Europese Richtlijn 99/93 inzake Elektronische Handtekeningen omschrijft de minimumvereisten voor de certificaten, de leveranciers van certificatiediensten, de aanmaak van handtekeningen en de verificatieapparatuur. Het sleutelbegrip van de wetgeving is de geavanceerde elektronische handtekening, die via het gebruik van 'gekwalificeerde certificaten' dezelfde waarde krijgt als een geschreven handtekening. GlobalSign, een vooraanstaande Trust Service Provider voor mobiele transacties en transacties via Internet, kan nu reeds gekwalificeerde certificaten aanbieden die voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn inzake Elektronische Handtekeningen.

Het juridisch kader voor de elektronische handtekening zal een positieve weerslag hebben op de elektronische handel. Veiligheid en vertrouwen zijn immers sleutelfactoren geworden in de huidige e-commerce-omgevingen, omdat communicatie en transacties via Internet een aantal risico's inhouden voor bedrijven en individuele gebruikers: inbreuk, modificatie, verwerping en bedrog. En aangezien bedrijven, overheids-instellingen en non-profitorganisaties sterk geïnformatiseerd zijn en voor hun strategieën, tactische plannen en cruciale activiteiten volledig afhankelijk zijn van informatiesystemen, wint e-security alsmaar aan belang.

'PKI (Public Key Infrastructure) - het kader waarin digitale certificaten voor verschillende toepassingen gebruikt worden - wordt wereldwijd beschouwd als dé belangrijkste factor voor het succes van de elektronische handel. In sectoren waarin vertrouwelijke informatie uitgewisseld wordt, is er een sterke tendens merkbaar om de PKI-projecten uit te besteden in plaats van ze intern te realiseren, vanwege de complexiteit van de PKI, het tekort aan gekwalificeerd personeel en het tijdsgebrek', aldus Henry Minassian, Managing Director van GlobalSign.

'De toepassing van de Europese Richtlijn inzake Elektronische Handtekeningen door alle Lidstaten van de Europese Unie opent enorme perspectieven voor ons bedrijf. Dankzij onze samenwerking met de Europese Unie in het kader van tal van projecten (bv. de FP5-CSP certificaten voor overheidsaankopen, de PKI-CUG certificaten voor de overheidsadministratie), onze deelneming aan fora en discussiegroepen (bv. EESSI, EEMA...) en onze ervaring met overheidsprojecten zoals 'PKI Overheid' (Nederland) en 'AGORA' (België) zijn wij uitstekend geplaatst om te voldoen aan de pan-Europese eisen voor een dienstverlening die beantwoordt aan de Richtlijn inzake Elektronische Handtekeningen. Vanuit die optiek bevinden wij ons in een ideale positie om uit te groeien tot de belangrijkste Europese Autoriteit inzake elektronische handtekeningen.'

Binnen het PKI-model vervult de Certificatie-Autoriteit, die identificeert welke partijen en elementen betrokken zijn bij een transactie (individuen, bedrijven of software), een cruciale rol. GlobalSign is het belangrijkste certificatie-netwerk in Europa en beheert een vertrouwensnetwerk dat individuele gebruikers en organisaties de mogelijkheid biedt om de PKI-technologie in te zetten voor de beveiliging van elektronische communicatie en transacties.

Over GlobalSign

GlobalSign, pionier in de PKI-sector sinds 1996, is een snel groeiend internationale Trust Service Provider met hoofdzetel in Brussel. Het bedrijf is wereldwijd actief als een Certificatie-Autoriteit. GlobalSign ontwikkelt flexibele outsourced PKI-oplossingen en biedt certificatiediensten voor e- en m-business. GlobalSign heeft een internationaal vertrouwensnetwerk in Europa, Azië en Amerika ontwikkeld. GlobalSign is ook de officiële Certificatie-Autoriteit van de Europese Commissie en werkt samen met strategische groepen en verenigingen zoals o.a. EESSI en EEMA. De aandeelhouders van GlobalSign zijn Vodafone Group Plc (40%), Ubizen (16,7%), ING Barings (9%), Bruficom (8%), GIMV (8%), Technicom (8%) en KBC Bank (4%). GlobalSign werd opgenomen in de TORNADO 100, de ranglijst van de 100 meest veelbelovende nieuwkomers in de Europese IT-sector (TORNADO-INSIDER 2001).

Over GlobalSign outsourced PKI oplossingen

GlobalSign biedt Trusted Third Party diensten aan en beschikt daarbij over een unieke ervaring op vlak van ontwerp, bouw, implementatie en bediening van high-end, managed PKI-oplossingen. GlobalSign positioneert zichzelf als PKI Service Provider, die complete en op maat gemaakte PKI-oplossingen voor e- en m-business aan de markt biedt. GlobalSign maakt gebruik van zijn internationaal netwerk om wereldwijd vertrouwen te beheren.

Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met: Tülay Kurt, Communication Manager, GlobalSign - Tel.: +32 (0)27246895,
Frederic Dryhoel, PR Force - Tel.: +32 (0)27130714, E-mail: press@globalsign.net

https://www.globalsign.net

18 jul 01 16:43

Deel: ' Deadline Europese Richtlijn Electronische Handtekeningen '
Lees ook