Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

https://www.minlnv.nl

Deadline MKZ-verklaring opgeschoven

Nr: 82 6 augustus 2001

DEADLINE MKZ-VERKLARING SCHAPENHOUDERS SCHUIFT OP NAAR 8 SEPTEMBER

Volgens de zogeheten 'monitoringsregeling' moesten houders van schapen of geiten vanaf 5 augustus 2001 bij controle een verklaring van de dierenarts kunnen overleggen, waarin staat dat de dieren op het bedrijf bij inspectie geen verschijnselen vertoonden van MKZ. In een brief van aan de Tweede Kamer van 13 juli jl stond echter een ruimere termijn vermeld, die de schapen- en geitenhouders tot 8 september de tijd geeft. Om verwarring uit te sluiten, is de regeling zo aangepast dat de deadline uit de brief aan de Tweede Kamer de officieel geldende wordt.

06 aug 01 18:00

Deel: ' Deadline MKZ-verklaring opgeschoven '
Lees ook