---
| De Duurzaamsite / Nieuws 2001 |

Vóór de Verandering: Alternatieven voor het Neoliberalisme

Debat in Tilburg n.a.v. de publicatie

Datum: Dinsdag 9 oktober 2001
Plaats: Café-zaal Boulevard, Noordstraat 51 Tilburg (Vanuit NS-station rechtsaf, hoek Spoorlaan-Noordstraat) Tijd: Van 20:00 tot 22:15 uur
Toegang: Gratis
`Vóór de Verandering: Alternatieven voor het Neoliberalisme' beschrijft welke radicaal andere wegen er ingeslagen kunnen en moeten worden om een rechtvaardiger economie te bereiken. Het boek, uitgegeven door XminY Solidariteitsfonds, is bedoeld als aanzet tot discussie. Een eerste debat vond reeds plaats bij de presentatie van het boek op 28 september in het Verzetsmuseum te Amsterdam. Het debat waarvoor u hier wordt uitgenodigd vormt het startschot van deze discussie in Brabant.
De avond begint met een inleiding door Lou Keune (K.U.Brabant). Vervolgens zullen vijf forumleden, waarvan drie uit de lokale politiek en twee bij dit project betrokken Tilburgers, met elkaar en het publiek in debat gaan over een aantal stellingen die voortvloeien uit het boek. De discussieleider is Jan Vugts van Bureau Ver(?)Antwoord. Twee vragen staan centraal: Is het noodzakelijk en opportuun om tot een alternatief voor het neoliberalisme te komen? En geeft Vóór de Verandering het gewenste inhoudelijke perspectief waar wij voor zouden moeten gaan? In het forum nemen plaats:

- Jan Hamming (wethouder gemeente Tilburg, Partij van de Arbeid)
- Marianne van Wezel (voorzitter Groen Links Tilburg)
- Johan van den Hout (fractieleider Socialistische Partij Tilburg)
- Anneke van Luijken (IRENE, Internationaal Netwerk Arbeid en Ontwikkeling)

- Toon Oomen (Algemene Onderwijsbond Midden-Brabant; Attac-Tilburg)

Over het boek

Uitgedaagd door een koepel van vakbonden uit Zuidelijk Afrika is in 1999 in Nederland een project gestart met als doel alternatieven te ontwerpen voor het dominante neoliberale beleid. Diepgaande veranderingen in de wereldeconomie moeten eerst en vooral in de landen van het Noorden plaatsvinden, die op internationaal vlak in veel gevallen de spelregels bepalen.
Zo'n zeventig kritische onderzoekers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en solidariteitsgroepen hebben een bijdrage geleverd. Het project dat geleid heeft tot dit boek is gecoördineerd door dr. Hans van Heijningen (coördinator XminY Solidariteitsfonds) en dr. Lou Keune (hoofddocent KUB). Doel van de publicatie is om in een wat bredere kring de discussie te voeren over de wenselijkheid en noodzaak om tot een alternatief, post-kapitalistisch economisch systeem te komen. De straatprotesten die de afgelopen jaren in tal van steden in het Noorden en Zuiden hebben plaatsgevonden, markeren het ontstaan van wereldwijde, breed samengestelde, coalities die zich verzetten tegen de dictatuur van de vrije markt. Waar de `globaliseringsbeweging van onderop' zich tégen keert, is in grote lijnen duidelijk: tegen de groeiende kloof tussen arm en (te) rijk, tegen het opofferen van natuur en milieu aan economische belangen, tegen een wereld waarin de markt in plaats van de mens centraal staat.
De vraag hoe een alternatief eruit zou kunnen zien is minder helder. Dat komt voor een deel omdat de voorstanders van het dominante neoliberale model hardop verklaren dat er geen alternatieven bestaan voor de `vrije markt'. Een andere factor is dat de alternatieven voor het kapitalisme die gedurende de twintigste eeuw gerealiseerd zijn, op zijn best maar voor een deel bruikbaar zijn. Dat alles neemt niet weg dat het project geleid heeft tot het formuleren van een aantal uitgangspunten die een vertrekpunt kunnen zijn bij onze inzet om tot een andere, solidaire economie te komen.
Het boek Vóór de Verandering kost f 12,- (inclusief verzendkosten) en is te verkrijgen door storting van dat bedrag (of een veelvoud daarvan) op girorekening nummer 609060 van XminY te Amsterdam o.v.v. `Vóór de Verandering'. Het boek is vanaf 28 september te koop in de boekhandels.

En verder: WTO

Naast het debat van 9 oktober organiseert Bureau Ver(?)Antwoord in het najaar een aantal bijeenkomsten rondom het thema Globalisering. Twee ervan staan in het kader van de WTO.
Dinsdag 30 oktober (20:00- 22:15 uur, Stationsstraat 39): Inleiding op de WTO: Wat doet ze? Hoe democratisch? Door Erik Oostrijk, Zuid Noord Federatie
Donderdag 22 november (20:00 22:15 uur, Villa de Vier Jaargetijden, Noordstraat 36): Publieksdebat n.a.v. WTO-conferentie in Qatar In het forum nemen o.a. leden plaats uit de officiële delegatie naar de WTO-top in Katar.

Deel: ' Debat Alternatieven voor het Neoliberalisme '
Lees ook