Subject: Bestemming Nederland
Reply-to: f.spoel@asv.oos.eur.nl
X-pmrqc: 1

Op 1 februari begint het voorjaar van Studium Generale EUR met een actueel programma: over asielzoekers.

SG DOSSIER

BESTEMMING NEDERLAND
Asielzoekers in Europa

Het Vluchtelingenverdrag van Genève, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: Europa heeft al decennia lang de regels keurig op papier staan waar het de rechten van vluchtelingen betreft. Maar regels blijken rekbaar: elk land interpreteert de verdragen weer anders en formuleert zijn eigen procedures. In Nederland zijn de rechtszekerheid en de opvang - ondanks het schrikbeeld van lek-kende tenten en overnachtingen in een maïsveld - relatief gunstig; ons land is dan ook populair onder asielzoekers en mensensmokkelaars. Met als gevolg dat niet alleen vervolgden, maar ook 'gelukzoe-kers' het strikte Duitsland en het bureaucratische Frankrijk mijden en Nederland als bestemming kie-zen. Kan een betere Europese afstemming helpen bij het vormgeven van een rechtvaardig internatio-naal asielbeleid, bij het balanceren tussen tolerantie en striktheid, tussen naastenliefde en realiteits-zin?

Een debat m.m.v. Femke Halsema (Groen Links), Jacques Niederer (VVD), Thom Holterman (Rechtsgeleerdheid EUR), Martin Kraaijestein (Maatschappijgeschiedenis EUR). Voorzitter: Awee Prins (Wijsbegeerte EUR)

Erasmus Universiteit Rotterdam, zaal A1, complex Woudestein, Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam - Gratis toegankelijk - Informatie: Studium Generale 010-4081144 - stg@stg.oos.eur.nl - www.eur.nl/studium

Fedde Spoel
Studium Generale
Kamer H5-13
Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738

3000 DR ROTTERDAM
Telefoon: (31 10) 408 1144
https://www.eur.nl/studium

Deel: ' Debat Asielzoekers in Europa '
Lees ook