Aankondiging Deltadebat

Op 8 september organiseren acht samenwerkende
platforms het DeltaDebat. Ter discussie staat de kabinetsnota "De Digitale Delta, Nederland oNLine", de opvolger van het Nationaal Actieplan Elektronische Snelwegen". Het debat zal plaatsvinden onder
voorzitterschap van Roel Pieper.

Het DeltaDebat vindt plaats in de Koninklijke
Bibliotheek, Prins Willem Alexanderhof 5, Den Haag. De deelnemers worden vanaf 15.30 uur verwacht,
waarna de bijeenkomst om 16.00 uur zal aanvangen.

Bijwonen van het debat is gratis, u en uw lezers kunnen zich vanaf vandaag op een speciale website aanmelden (http://www.deltadebat.nl). Maximaal 250 personen kunnen het Digitale Delta Debat bijwonen. Wij
verwachten dat de belangstelling voor deelname aan dit debat uitermate groot zal zijn, meldt u daarom tijdig aan.

Met vriendelijke groet,

Electronic-highway Platform Nederland (EPN), FENIT, ISOC, Media Plaza, NLIP, Vecai, V- ICTN en De Waag

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Peter van der Wel, directeur EPN, peter@epn.net, 06 - 55 853 316

Bart-Jan Flos
BartJan@epn.net

Electronic-highway Platform Nederland
Postbus 91
2270 AB Voorburg
Tel: 070 - 3373 624 Fax: 070 - 3373 532
http://www.epn.net

Deel: ' Debat De Digitale Delta, Nederland oNLine '
Lees ook