Partij van de Arbeid


De toekomst van het Nederlandse defensiebeleid

21 januari 2000

Op woensdag 9 februari organiseert het Kenniscentrum Buitenland van de PvdA in samenwerking met de afdeling Arnhem van de PvdA de discussiebijeenkomst: De toekomst van het Nederlandse Defensie-beleid.

De aanleiding hiervoor is de vorig jaar verschenen nota: Een plan voor de krijgsmacht van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer.

In de nota wordt uiteen gezet dat de PvdA streeft naar een moderne krijgsmacht, die bij internationale crisis- en vredesoperaties kan worden ingezet, en voor langere periodes aan zulke operaties kan deelnemen. Verhoging van de paraatheid, flexibelere operationele structuren, een grotere centrale sturing en verdere integratie tussen de krijgsmachtonderdelen acht de PvdA daarvoor noodzakelijk. De bijeenkomst biedt de mogelijkheid aan deskundigen, direct betrokkenen uit het veld en geïnteresseerden om over de toekomst van de Nederlandse krijgsmacht te discussiëren.

In het forum:

Martin Zijlstra (Woordvoerder Defensie Tweede Kamerfractie PvdA)

Harry van den Bergh (Voorzitter Adviesgroep Defensie en Veiligheid PvdA)

Bert Koenders (Woordvoerder Buitenland Tweede Kamerfractie PvdA)

Alvaro Pinto Scholtbach (Internationaal Secretaris PvdA)


Plaats (Z.O.Z.): De Coehoorn, Coehoornstraat 17, Arnhem woensdag 9 februari van 20.00 uur tot 22.00 uur De toegang is gratis Aanmelden is niet strikt noodzakelijk, maar indien u dat wel doet, krijgt u de PvdA-nota Een plan voor de krijgsmacht gratis thuisgestuurd. Bel voor aanmelding en informatie Arjen Berkvens van het kenniscentrum buitenland: 020-5512 121 of stuur een e-mail naar aberkvens@pvda.nl.

Deel: ' Debat De toekomst van het Nederlandse defensiebeleid '
Lees ook