Ingezonden persbericht


Debat duurzame energie in provinciehuis Haarlem

Woensdag 21 november organiseren Energy Board en Milieufederatie Noord-Holland een ontbijtbijeenkomst van 8.00 tot 10.00 uur over lokale initiatieven op het gebied van duurzame energie. Drie leden van Energy Board gaan in dialoog met initiatiefnemers, die op lokaal niveau bezig zijn met energiebesparing en duurzame energieopwekking over de vraag: wat kan Energy Board bijdragen aan het succes van deze initiatieven? De ontbijtbijeenkomst vindt plaats in het provinciehuis in Haarlem.

Dialoog

Jaap Bond (voorzitter Energy Board en gedeputeerde duurzame energie), John Braakman (directeur ZON energie en lid Energy Board) en Peter Molengraaf (directeur Alliander en lid Energy Board) gaan onder leiding van Ernest Briët (directeur Milieufederatie Noord-Holland) in dialoog met zo'n 15 initiatiefnemers over lokale initiatieven op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Ook aanwezig zijn ondernemers, wethouders en Provinciale Statenleden. De belangrijkste vraag is: wat is nodig om de lokale energie initiatieven succesvol te maken en wat kan de Energy Board bieden? De Energy Board wil tijdens het debat ook de kansen voor economische ontwikkeling onder de aandacht brengen. Er zijn veel bedrijven in het MKB in Noord-Holland die kunnen inspelen op deze initiatieven. De verduurzaming van de gebouwde omgeving is een van de vier speerpunten van de Energy Board om economische ontwikkeling te stimuleren.

Aftrap

Jurgen van der Heijden van burgerinitiatief CALorie in Castricum zal de aftrap geven voor de discussie. Zijn stelling is dat burgers wel in actie moeten komen omdat de hoge energieprijs voor hen op den duur niet meer betaalbaar is. Dat lukt beter door dat gezamenlijk te doen dan ieder individueel. Goede burgerinitiatieven zijn daarom van groot belang.

Aantal lokale initiatieven neemt toe

Er komen steeds meer lokale initiatieven op het gebied van duurzame energie. Van oudgedienden als de Zaanse Energie Koöperatie tot kersverse initiatieven als Opgewekt in Purmerend en Heiloo Energie. Deze initiatieven verdienen de aandacht in de ogen van Energy Board, omdat ze bijdragen aan de economische ontwikkeling en verduurzaming van de woningvoorraad. Lokale initiatieven leiden namelijk tot omzet voor lokale ondernemers zoals bijvoorbeeld installateurs van zonnepanelen of isolatiematerialen.

Energy Board

Energy Board versnelt activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie in Noord-Holland Noord. Het doel van Energy Board is de versterking van de regionale economie, als onderdeel van de bredere clusteraanpak voor Noord-Holland Noord. Het verduurzamen van de energievoorziening levert kansen op voor de regionale bedrijfsleven, zet de regio op de kaart en geeft een impuls aan onderzoek, onderwijs en innovatie.

HIER Opgewekt

Onder de noemer HIER Opgewekt bundelt en ondersteunt de Milieufederatie Noord-Holland lokale duurzame energie initiatieven. HIER Opgewekt is een campagne van de gezamenlijke Natuur en Milieufederaties en de HIER Klimaatcampagne. Het doel van HIER Opgewekt is decentrale energie initiatieven te ondersteunen en te versnellen. HIER Opgewekt is hét kennisplatform voor lokale duurzame energie initiatieven en werkt hierin samen met partijen als e-Decentraal, Energie+ en Servicepunt Duurzame Energie. Milieufederatie Noord-Holland heeft speciaal voor de ondersteuning van de lokale duurzame energie initiatieven het Servicepunt HIER Opgewekt Noord-Holland in het leven geroepen.

Deel: ' Debat duurzame energie in provinciehuis Haarlem '


Lees ook