Universiteit van Amsterdam
Titel Filosofie en de terugkeer van de religie?
Datum woensdag 12-04-2000
Tijd 14:00 uur

De afdeling Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam organiseert een debat over filosofie en religie. Nu de moderne mens eindelijk verlost dacht te zijn van het juk van de religie worden we er weer overal mee geconfronteerd: fundamentalisme, new age, pauselijke excuses. Ook in de moderne filosofie valt een wederopleving van de religie te bespeuren. Religieuze en theologische motieven staan centraal bij uiteenlopende denkers als Benjamin, Heidegger, Levinas en Derrida. Prof. dr. Hent de Vries schreef er een boek over met de titel: Philosophy and the turn to religion. Harry Kunneman, Laurens ten Kate, Victor Kal en Sybrandt van Keulen gaan er met hem over in debat. De discussie zal worden geleid door Karin de Boer. Het debat zal plaatsvinden op woensdag 12 april van 14.00 tot 17.00 uur in de Oude Manhuispoort in zaal A 008. Inlichtingen bij Frank Rebel, tel.: 020-5254562.
Oude Manhuispoort, zaal A 008

Toegang

Gratis

.. webmaster@uva.nl
Bron: UvA Agenda

Deel: ' Debat Filosofie en de terugkeer van de religie '
Lees ook