Wageningen Universiteit

Persbericht

30-09-99, nr. 009

Experts debatteren over het gebruik van transgene gewassen in de landbouw

In de nabije toekomst komen er meer en meer genetisch gemodificeerde gewassen op de markt. Transgene planten zijn het stadium van laboratoria en proefvelden ontgroeid en kunnen nu in principe ook grootschalig worden toegepast in de landbouw. Voorstanders wijzen op de mogelijkheden die transgene gewassen bieden om milieuvriendelijker te produceren omdat de gewassen resistent gemaakt zijn tegen ziekteverwekkers. Bovendien kunnen planten ook geprogrammeerd worden om een specifieke stof aan te maken, waardoor het mogelijk wordt op economisch verantwoorde wijze hernieuwbare grondstoffen te produceren. Tegenstanders wijzen op de risico's die verbonden zijn aan de introductie van transgene gewassen en pleiten voor regulering of zelfs een algeheel verbod op de teelt van deze gewassen. Op het symposium 'The use of transgenic plants in agriculture', dat op dinsdag 5 oktober in Wageningen wordt gehouden, discussiëren inhoudelijk deskundige voor- en tegenstanders over de risico's en voordelen die verbonden zijn aan de introductie van transgene gewassen in de landbouw. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Wageningse onderzoekschool Experimental Plant Sciences (EPS), ter ere van het afscheid van haar oprichter en wetenschappelijk directeur, prof.dr. E. Jacobsen (hoogleraar plantenveredeling, Wageningen Universiteit). De onderzoekschool wil met het symposium een bijdrage leveren aan het publieke debat over genetisch gemodificeerde organismen.

Maatschappelijke acceptatie
Voor de verbetering van de kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van cultuurgewassen is genetische modificatie een interessante techniek. Natuurlijke kruisingsbarrières zijn niet langer de beperkende factor in de veredeling. Alle levende organismen vormen daarmee een haast onuitputtelijke bron van eigenschappen waarvan de verantwoordelijke genen geïsoleerd en vervolgens in cultuurplanten ingebracht kunnen worden. Naar verwachting zullen in de nabije toekomst steeds meer transgene gewassen op de markt komen en kunnen die gewassen dus een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de landbouw. Sinds de introductie van transgene planten in het milieu worden er discussies gevoerd over de biologische veiligheid en de regulering voor markttoelating. Daarnaast beginnen ook de consumentenacceptatie en de veiligheid van transgene voedingsmiddelen een rol te spelen in het maatschappelijk debat. Op dit symposium komen nationale en internationale deskundigen aan het woord over de rol van transgene gewassen in duurzame landbouw en in de voedselzekerheid in Derde Wereldlanden. Daarnaast wordt er gesproken over ecologische aspecten, de risico's en de maatschappelijke acceptatie van de introductie van transgene gewassen. Sprekers: prof.dr. F. Salamini (Max-Plant-Institüt für Pflanzenzuchtung, Keulen, Duitsland), dr. I. Potrykus (Institüt für Planzenwissenschaften, Zürich, Zwitserland), prof.dr. J. van Damme (NIOO, Heteren), mw.ir. E.T. Lammerts van Bueren (Louis Bolk Instituut, Driebergen) en dr. J. Jelsma (Universiteit Twente). De paneldiscussie staat onder voorzitterschap van prof.dr. A. van Kammen (voorzitter onderzoekschool EPS, Wageningen).

Afscheid
Het symposium wordt georganiseerd in verband met het afscheid van prof.dr. Evert Jacobsen als wetenschappelijke directeur van de onderzoekschool EPS. Jacobsen gaat zich voortaan volledig richten op zijn hoogleraarschap en zijn baan als hoogleraar-directeur van het Departement Plantenwetenschappen van Wageningen Universiteit. Hij was in 1991 één van de initiatiefnemers tot de oprichting van de onderzoekschool, die het fundamentele en strategische plantenonderzoek bundelt van Wageningen Universiteit, Universiteit Leiden, Katholieke Universteit Nijmegen, Universiteit Utrecht en de Wageningen Instituten AB, ATO, CPRO en IPO. EPS verzorgt tevens de opleiding van zo'n 200 promovendi. EPS werd in 1993 als eerste Wageningse onderzoekschool erkend door de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW). In haar onderzoek richt EPS zich op de ontwikkeling van nieuwe technieken in de plantenveredeling, gewasbescherming en in de teelt van duurzame land- en tuinbouwgewassen.

Programma
Het symposium The use of transgenic plants in agriculture' vindt plaats op dinsdag 5 oktober in de Aula van Wageningen Universiteit, Gen Foulkesweg 1a, Wageningen.

* 09.30 uur Aankomst
* 10.00 uur Opening prof.dr A. van Kammen (voorzitter EPS) * 10.05 uur prof.dr F. Salamini, Max-Planck-Institüt für Pflanzenzuchtung (MPI), Köln, Germany:
+ Transgenic plants and sustainable agriculture * 10.40 uur dr I. Potrykus, Institüt für Pflanzenwissenschaften (IPW), Zürich, Swiss:
+ The use of transgenic plants for food security problems in third world countries
* 11.15 uur prof.dr J. van Damme, NIOO, Heteren): + Ecological aspects of transgenic plants * 11.50 uur Lunch
* 13.00 uur mw.ir. E.T. Lammerts van Bueren, Louis Bolk Institute, Driebergen:
+ No transgenic plants for sustainable agriculture? Challenge or mistake?
* 13.35 uur dr. J. Jelsma, Universiteit Twente: + Introduction of genetically modified crops: risks, policy and public acceptance
* 14.40 uur Panel discussie (leden: sprekers en prof.dr E. Jacobsen)

+ Discussieleider: prof.dr A. van Kammen * 15.50 uur Toespraak prof.dr. C.M. Karssen (rector magnificus Wageningen Universiteit)
* 16.00 uur Toespraak oud-voorzitter EPS students council, ms.ir. K. Horsman
* 16.10 uur Toespraak nieuwe wetenschappelijke directeur EPS, Prof.Dr P.J.G.M. de Wit (hoogleraar fytopathologie, Wageningen Universiteit)
* 16.20 uur Toespraak prof.dr E. Jacobsen (scheidend directeur EPS) * 16.30 uur Sluiting en borrel

NOOT VOOR DE REDACTIE
Meer informatie: Stafafdeling Communicatie, Wageningen Universiteit, Gert van Maanen, tel. (0317) 485003 of tel. (0317) 412704 (privé).

Behandeld door: Stafafdeling Communicatie, Gert van Maanen, tel. (0317) 485003 of tel. (0317) 412704 (privé).6

Voor meer informatie kunt u mailen naar de Stafafdeling Communicatie: Office@Alg.VL.WAU.NL


Aangemaakt september 1999 door Gert van Maanen. Opmerkingen en vragen mailen naar: www@www.wau.nl

Deel: ' Debat Gebruik van transgene gewassen in de landbouw '
Lees ook