Ingezonden persbericht

Amersfoort, 19 november 2011

Beste liefhebbers van Park Randenbroek en het beekdal,

Komt u ook a.s. dinsdagavond 22 november om 19:00 uur naar het stadhuis?

Komt u ook luisteren naar de mening van elke politieke partij over het inrichting- en beheerplan voor Park Pandenbroek en omgeving?

Zie ook: www.amersfoort.nl bestuur en organisatie gemeenteraad eerstkomende vergadering De Raad 22 november.

Wij zijn van mening dat het inrichting- en beheerplan geen stand kan houden en de raad het bestemmingsplan noch de zienswijzennota kan vaststellen, omdat er onderbouwingen, onderzoeken en antwoorden ontbreken. Veel effecten zijn namelijk niet bekend die de diverse ingrijpende maatregelen (zoals de aanleg van (verlichte) fietspaden, de asfaltering van de wandelpaden, het ANWBGroenplein, de skeelerbaan, het skateparkje, het ANWB-plein etc.) kunnen hebben op de bomen, op de huidige natuurwaarden, op de lichthinder enzovoorts. De kwaliteit van de leefomgeving staat onder druk. Normalerwijs laat een gemeente alternatieven-afwegingen doen op zoek naar de beste oplossingen. En behoefte-onderzoeken. Die afwegingen en onderzoeken ontbreken hier.

Wij menen bovendien dat veel ingrepen die er nu op stapel staan onnodig veel geld kosten en het gebied onaantrekkelijker maken. Het idee van een GroenBlauweStructuur-project is in de uitwerking uitgepakt tot een opeenstapeling van te veel functies in dit kleine gebied.

Op 1 november hadden wij als burgers en belanghebbenden, de gelegenheid om tijdens de Ronde van de raad onze mening te geven over het inrichting- en beheerplan van Park Randenbroek en omgeving.

Het plan bevat positieve maatregelen zoals het verjongen van het bomenbestand in Park Randenbroek, de aanleg van een vistrap, een ijsvogelwand, een broekbos, de aanleg van een dode beekarm en het aanleggen van natuurvriendelijke beekoevers. Daarover werd lof geuit.

Er waren helaas ook veel kritische geluiden over de ingrepen waar velen zich ernstige zorgen over maken zoals de massale bomenkap, de aanleg van een skeelerbaan, de aanleg van vele fietspaden en fietsbruggen, het verplaatsen van de dahliatuin en het aanleggen van een parkeerplaats op Metgensbleek, het opbreken van de grote parkeerplaats aan de Gasthuislaan, de aanleg van een plukje groen met hondenveld en skateparkje ter hoogte van de Ganskuil.

De hoge investering van 10,1 miljoen en het reeds uitgegeven bedrag van 4,7 miljoen voor alleen overheadkosten baren ons zorgen. Daarbij is het niet zeker dat de financiers zullen uitkeren.

Wij vinden dat de gemeente de effecten van alle ingrepen onzorgvuldig heeft afgewogen. Er is namelijk voorafgaand aan deze plannen onvoldoende onderzoek gedaan.

Waarom moeten er zoveel gezonde bomen worden gekapt voor zicht op de sportvelden en niet onderbouwd terugbrengen van historie?

Waarom moet er in dit ecologische kwetsbaar en landschappelijk kostbaar gebied een skeeler-wedstrijdbaan in het beekdal aangelegd worden terwijl er in de stad genoeg alternatieven voor handen zijn? Waarom wordt de ruimte voor honden uitlaten drastisch teruggebracht?

Waarom moeten er in dit kleine gebied zoveel fietspaden en bruggen worden aangelegd?

Waarom wordt Metgensbleek niet als historisch bleekveld hersteld?

Laat zien hoe kostbaar dit gebied voor u is en kom aanstaande dinsdag naar het gemeentehuis.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Stichting Heiligenbergerbeekdal,

Deel: ' Debat in gemeenteraad Amersfoort over Park Randenbroek en het beekdal '
Lees ook