Provincie Noord-Holland


6 oktober 1999
Maatschappelijk ondernemerschap in recreatiegebieden
* Is het exploiteren van een golfbaan, jachthaven of kampeerterrein een taak van een recreatieschap of een taak van particulieren?
* Moeten de Noord-Hollandse recreatieschappen ook parkeergeld heffen?

* Hoe blijven de recreatiegebieden gratis toegankelijk?

Bovengenoemde vragen zijn er enkele van de vele die statenleden komende donderdag voorgeschoteld krijgen tijdens de commissievergadering Openluchtrecreatie. De bedoeling van de discussie is om samen met de Noord-Hollandse gedeputeerde Aranka Goijert, het provinciaal standpunt over de inkomsten en de rol van de overheid in dagrecreatiegebieden verder uit te werken. De mening van de provinciale bestuurders wordt in komende maanden ingebracht in de vergaderingen van de zes Noord-Hollandse recreatieschappen. De besturen van de recreatieschappen (burgemeesters en wethouders van de gemeenten waarin de schappen liggen met als voorzitter de gedeputeerde Goijert) beslissen uiteindelijk over de noodzaak om al dan niet over te gaan tot bestuurlijke vernieuwing, met alle facetten van dien. Begin dit jaar besloten gedeputeerde staten het proces tot bestuurlijke vernieuwing van de recreatieschappen te starten, waarbij de provincie wel haar financiële verplichtingen zal blijven nakomen. Dat neemt niet weg dat bekeken moet worden hoe je kunt aansturen op meer inkomsten voor de recreatieschappen waarbij deze toch vrij toegankelijk en laagdrempelig blijven. De meeste recreatieschappen werden in de jaren zestig en zeventig door de overheid aangelegd, van commerciële voorzieningen was toen geen sprake.
Nu anno 2000, met de toegenomen welvaart en vrije tijd, is ook de wens van de recreant veranderd. Daarop kan en wordt binnen de dagrecreatiegebieden ingespeeld. Bijvoorbeeld de golfbanen in Spaarnwoude en het Twiske, de waterspeelplaats in Amstelland, de jachhaven in Waterland, de camping in Geestmerambacht, het fietspontje bij het Alkmaarder- en Geestmermeer. Er zijn echter meer mogelijkheden voor commerciële voorzieningen waardoor het bezoekersaantal stijgt, de sociale veiligheid toeneemt en er meer geld binnenkomt.

De statenleden zullen donderdagmorgen, nadat ze over bovengenoemd onderwerp hebben vergaderd een rondleiding krijgen door het recreatiegebied Spaarnwoude om met eigen ogen te zien wat in dit gebied beheerd wordt door de overheid en wat verpacht is aan particulieren.
___________________________________

Inlichtingen: Wim Kornmann, tel. (023) 514 32 23

Deel: ' Debat Maatschappelijk ondernemerschap recreatiegebieden '
Lees ook